tutkimus ja kehittäminen

Kohti näyttöön perustuvaa ohjausta: mutua vai tutkimusperustaisuutta

Perustuuko ohjausta koskeva päätöksenteko ja ohjausammattilaisen työkäytäntö omiin mieltymyksiin ja mutu-tuntumaan vai onko taustalla koetellumpaa ja kestävämpää tutkimustietoa? Miten voi...