Nuori nainen kirjoittaa kynällä pöydän ääressä.

12 vinkkiä yhteiskirjoittamiseen

Opiskelijan ja opettajan yhteiskirjoittaminen on yhteistyön ja julkaisemisen tapa, jonka avulla opiskelijan oman alan osaaminen syventyy ja asiantuntijuutta voidaan tuoda näkyville. Yhteiskirjoittamisen kokeilussa opiskelijat jäsensivät osaamistaan ja tietojaan artikkelin muotoon opettajan ohjauksessa ja yhteistyössä. Ammatilliseen julkaisukanavaan tuotettu valmis artikkeli käsitteli teoreettisen mallin soveltamista innovatiivisesti käytännön yritysesimerkkiin.

Jatka lukemista

Yrittäjyyskasvatuksesta intoa kirjanpidon opettamiseen ja oppimiseen

Tradenomi, yrittäjä Mari Moilanen Yhteiskuntaa ja työelämää viime vuodet voimakkaasti muokannut murrostila on tuonut vaikutteensa myös koulumaailmaan. Laaja-alaisuus, jatkuva oppiminen, joustavuus, ennakoivuus, luovuus, mukautuvuus eivät ole enää vain sanahelinää vaan todellisia vaateita, joita työelämässä pärjääminen edellyttää. Näillä valmiuksilla toimivia yksilöitä tulee tämän päivän koulumaailman kyetä saattamaan työelämään. Oppilaitosten menestystekijäksi nousee yrittäjämäinen toimintakulttuuri, johon nojaten kasvatetaan…

Jatka lukemista