Toimitus

Mobiiliohjaus työssäoppimisessa

Kirjoittajat:  Alanko Markus, Hautasuo Maria, Määttä Hanna, Niininen Saija ja Tuomi Ari   Työssäoppimisen yhä lisääntyessä ammatillisessa koulutuksessa halusimme perehtyä mobiiliohjauksen keinoihin opettajankoulutukseemme liittyvässä pedagogisessa kehittämistyössä. Keskityimme erityisesti työelämän jaksojen seurantaan ja yhteydenpitoon. Mobiiliohjaukseen liittyviä teemoja tarkastelimme yhdessä ja yksittäin. Hanna Määttä tarkasteli mobiiliohjauksen pedagogisia malleja ja WhatsApp-sovelluksen yksityiskohtia. Markus Alanko keskittyi mobiiliohjauksen hyötyihin ja…

Jatka lukemista

Opettaja – vuorovaikuta verkko-opetuksessa

Kari Hytönen, Hanna-Leena Niemelä, Kati Pöllänen & Sonja Salonen Viime aikainen digitalisaation kehitys on tuonut oppimis- ja opetusympäristöjen ja – menetelmien muutoksen sekä verkkoja monimuoto-opetuksen osaksi opettajan arkipäivää. Parhaimmillaan verkko ja teknologia mahdollistavat opetuksen pedagogisen ja vuorovaikutuksellisuuden kehittymisen. Lähtökohtana on tällöin välineen sijaan juuri pedagoginen mielekkyys ja – tavoitteellisuus,  vuorovaikutteisuus ja vahvempi opiskelijalähtöisyys. Opettajalle tämä…

Jatka lukemista

Perfectmatch.com: how to evaluate and choose a good tool?

Dream Team (a learning circle in International teacher education 2013-12014 in Teacher Education College in Jyväskylä) is an international group of students studying to achieve the qualification of a vocational teacher. Arja Kunnela International Group 13 – 14 Teacher Education College JAMK University of Applied Sciences We selected the topic of our Pedagogical Development Project…

Jatka lukemista

Previous quality projects around e-learning

Dream Team (a learning circle in International teacher education 2013-12014 in Teacher Education College in Jyväskylä) is an international group of students studying to achieve the qualification of a vocational teacher. Arja Kunnela International Group 13 – 14 Teacher Education College JAMK University of Applied Sciences 1. VOPLA project (Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu vopla.fi) E-learning…

Jatka lukemista

Tableteilla osaaviksi opettajiksi

Tableteilla osaaviksi opettajiksi  –  tablettien mahdollisuudet opettajiksi opiskelevien oman ammatillisen kasvun tukena ja oman opetustyön välineinä. Ammattipedagogiset toimintamallit nykyaikaisissa verkkoympäristöissä (ATTE) –hanke käynnistyi keväällä 2013 Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. ATTE-projektin tuotoksena syntyi mm. pedagogisia toimintamalleja. Tässä artikkelissa kuvataan yhtä ATTE-mobiilioppimisen pilottikokeilua ja pedagogisen mallin soveltamista Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun lukuvuonna 2013-2014 Joensuun alueryhmässä opiskelevien ryhmässä.   Mobiilioppimisen…

Jatka lukemista