Mobiiliohjaus työssäoppimisessa

Kirjoittajat:  Alanko Markus, Hautasuo Maria, Määttä Hanna, Niininen Saija ja Tuomi Ari


 

Työssäoppimisen yhä lisääntyessä ammatillisessa koulutuksessa halusimme perehtyä mobiiliohjauksen keinoihin opettajankoulutukseemme liittyvässä pedagogisessa kehittämistyössä. Keskityimme erityisesti työelämän jaksojen seurantaan ja yhteydenpitoon.

Mobiiliohjaukseen liittyviä teemoja tarkastelimme yhdessä ja yksittäin. Hanna Määttä tarkasteli mobiiliohjauksen pedagogisia malleja ja WhatsApp-sovelluksen yksityiskohtia. Markus Alanko keskittyi mobiiliohjauksen hyötyihin ja haittoihin sekä WhatsApp-sovelluksen käytön ohjaukseen. Ari Tuomi lähestyi aihetta tieto- ja yksityisyydensuojakysymysten kautta. Maria Hautasuo tutki muutamaa mobiiliohjaukseen soveltuvaa sovellusta. Saija Niininen pohti työssäoppimisen ohjausta mobiilisti ja toteutti case Myyntikimpun.

 

Opiskelijan kehittymisen ja oppimisen seuraaminen työelämäjaksoilla voi olla opettajalle haastavaa esimerkiksi jos aikaresurssit ovat rajalliset tai yhteydenpidon ja raportoinnin keinot opiskelijoille hankalia tai epämieluisia. Työssäoppimisjaksoilla opiskelijat ovat erilaisin tavoin yhteydessä oppilaitoksiinsa. Esimerkiksi Wilma – alustalla saatetaan pitää työssäoppimisen päiväkirjaa. Henkilökohtainen yhteydenpito opettajan kanssa voi olla sähköpostitse, puhelimitse tai erilaisten sovellusten kautta tapahtuvaa kommunikointia työssäoppimisjakson asioista.

Opettaja voi antaa kullekin top-jaksolle pedagogisin perustein räätälöityjä työssäoppimistehtäviä, joita opiskelija suorittaa ja raportoi niistä opettajalle yhteisesti sovitulla tavalla. Työssäoppimistehtävät ovat opettajan työväline oppimisen ja kehittymisen seurantaan pitkien työelämäjaksojen aikana. Rakentavan palautteen saaminen mahdollisimman reaaliaikaisesti työssäoppimisjakson aikana luultavasti motivoisi opiskelijaa kehittämään ammattitaitoaan innokkaammin.

Lähtöajatuksenamme ja tavoitteenamme oli löytää sujuva mobiiliohjauksen keino työssäoppimisen raportointiin sekä yhteydenpitoon opettajan ja opiskelijan välillä työelämäjakson aikana. Tutustuimme erilaisiin sovelluksiin ja verkkoalustoihin talven 2016 2017 aikana. Valikoima on todella runsas ja monipuolinen. Halusimme kokeilla yhtä sovellusta, jonka käyttö olisi mahdollisimman luontevaa, helppoa ja nopeaa sekä opiskelijoille että opettajille. Keskityimme kehittämistehtävän casessa WhatsApp -mobiilisovellukseen. Älypuhelinten aikana se lienee yksi yleisimmistä, helpoimmista ja sujuvimmista sovelluksista käytettäväksi tämänkin tyyppisessä kommunikoinnissa.

Lue lisää pedagogisesta kehittämistyöstämme ...