Kivistä rakennettu aita

Kulttuurimatkailu – mistä on kyse?

Kulttuurimatkailu kasvaa globaalisti 15 % vuosittain. Kulttuurimatkailu koostuu aineellisesta ja aineettomasta kulttuuriperinteestä, taiteen aloista, museoista, taide- ja kulttuuritapahtumista sekä paikallisesta elämäntavasta. Kulttuurimatkailussa palveluita tuotetaan alueellisia ja paikallisia voimavaroja arvostaen. Kulttuurimatkailun tarkoituksena on luoda elämyksiä, mahdollistaa tutustuminen kulttuurillisiin voimavaroihin ja sitä kautta mahdollistaa niistä oppiminen osallistumisen kautta. Tätä kautta ihmiset pääsevät rakentamaan omaa identiteettiään sekä ymmärtämään…

Jatka lukemista