Vanhempien rooli lapsen soitonoppimisen tukijoina

Onko vanhemman läsnäolosta soittotunnilla hyötyä? Voiko vanhempaa sitouttaa lapsen soittoharrastukseen, kotiharjoittelun motivoimiseen ja ohjaamiseen? Miten opettajan tulisi huomioida vanhempi? Mikä merkitys vanhemman tuella ja kannustuksella on lapsen harjoittelumotivaation ja soittotaitojen kehittymiselle? Opettajan ja vanhemman välinen vuorovaikutus Soitonoppiminen ei ole pelkästään opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutustapahtuma, vaan siihen liittyy olennaisesti myös opettajan ja vanhemman yhteistyö, ns….

Jatka lukemista

Rumpujensoiton opettajan ”aloituspaketti” vasta-alkajalle

Miksi rumpujensoiton opettaminen vasta-alkajalle tuntuu usein haastavammalta kuin jo pitkään harrastaneelle? Onko alkeiden opettaminen vaikeaa, koska monet keskeiset asiat ovat jo niin itsestäänselvyyksiä, ettei niihin kiinnitä huomiota opetuksessaan? Miten rumpujensoiton alkeiden opetusta tulisi lähestyä? Tavoitteenani on luoda jonkinlainen ohjenuora rumpujensoiton opettajille siitä, miten rakentaa vasta-alkajille toimivaa ja suunnattua opetusta.  On otettava huomioon, että oppilaat ovat…

Jatka lukemista

Aloittelevan urkuoppilaan ohjaus

Kirjoittaja: Rebekka Kinnunen 2013, Savonia-ammattikorkeakoulu. Kiinnostus tutkia aloittelevien urkureiden opettamista tuli hyvin käytännönläheisestä tarpeesta. Itse olen opettanut aloittelevaa urkuria ja olen kokenut sen hyvin mielekkääksi. Ajattelin, että saisin itselleni vielä lisää työkaluja pakkiini, jos tutustun aiheeseen lukemalla alan kirjallisuutta ja haastattelemalla kokeneita urkuopettajia. Tutustuin erilaisiin urkukouluihin, alasta kirjoitettuihin artikkeleihin ja aloittelevien urkureiden ohjelmistoon sekä haastattelin…

Jatka lukemista