Säveltäminen osaksi musiikinopetusta

Voisitko kuvitella kuvataiteen opetusta, jossa vain katseltaisiin kuvia tunnettujen taiteilijoiden luomuksista tai tehtäisiin niistä jäljennöksiä? Säveltämisen merkityksestä musiikinopetuksessa on viime vuosina tullut kiinnostava keskustelunaihe. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2017) mainitsevat säveltämisen ja improvisaation osana oppimistavoitteita. Perusteiden mukaan opetuksen tarkoituksena on ohjata oppilasta tuottamaan omia musiikillisia ideoita ja ratkaisuja. Opetuksen tavoitteena on myös rohkaista oppilasta hyödyntämään musiikkiteknologian…

Jatka lukemista

Kuka pelkää Sävellysmörköä?

Maailma on pullollaan upeaa musiikkia, mutta vain harvat ja valitut ovat niitä, jotka tietävät säveltämisen salat. Ajatellaan, että säveltäminen on jotain mystistä ja todella haastavaa, vaikka todellisuudessa se voisi olla yksi täysin tavallinen ja luonnollinen osa minkä tahansa instrumentin opiskelua. Jokainen tämän artikkelin kirjoittajista on joko kamppaillut, tai kamppailee edelleen ajoittain Sävellysmörö kanssa, ja tästä…

Jatka lukemista

Säveltämisen puolesta

Artikkelissani käsittelen oman musiikin luomisen merkitystä kokonaisvaltaisen muusikkouden kehityksessä. Etsin myös vastauksia kysymyksiin, voiko säveltämistä opettaa, ja miten. Aiheen taustoittamiseksi pohdin säveltämisen luonnetta luovana toimintana. Säveltämisen käsitteestä Säveltämisellä viitataan useassa kielessä ennalta määrättyjen elementtien sommitteluun, komponointiin (vrt. engl. compose). Ervastin, Muhosen ja Tikkasen (2013, 251) mukaan Paynter (1982) ja Seinälä (1994) kuvaavat säveltämistä musiikilliseksi ongelmanratkaisuksi…

Jatka lukemista