käyttöteoria

Tanssinopettajan uskottavuutta etsimässä – useita tanssilajeja opettamassa

Kuulemme usein puhuttavan baletinopettajista, hip-hop-opettajista ja ”nykäriopettajista”. Vallalla tuntuu olevan ajatus, että tanssinopettaja ei voisi osata montaa tanssilajia. Stereotypioiden ja...