EduFutura kokosi kiinnostuneet kolmesta koulusta

luokkahuone jossa opettaja ja opiskelijoitaOmalle polulle korkeakouluun järjesti alkuvuodesta 2017 neljä parin tunnin keskustelutilaisuutta otsikolla ”EduFutura – oppilaitosyhteistyötä opiskelijan parhaaksi”. Tilaisuuksiin kutsuttiin henkilökuntaa sekä opiskelijoita Jyväskylän yliopistosta, ammattikorkeakoulusta ja koulutuskuntayhtymästä. Koulutusalat oli ryhmitelty seuraavasti:

LUMA & IT: biologia, kemia, fysiikka, maantiede, IT, matematiikka, tilastotiede, logistiikka

YHTEISKUNTA: historia, yhteiskuntaoppi, filosofia, kauppatiede, yrittäjyys, liiketalous, uskonto, ET, kyberturvallisuus

TERVEYS, HYVINVOINTI, KASVATUS & PSYKOLOGIA: sote, liikunta, terveystieto, psykologia, kasvatustiede

KIELET, ÄIDINKIELI & KIRJALLISUUS, MUSIIKKI & TAIDE

Osallistujamäärät olivat kaikissa tilaisuuksissa noin parikymmentä henkilöä ja ylikin. LUMA-ilta kokosi tilaisuuksista eniten väkeä.

Verkkolehteen on koottu muutaman jutun sarja EduFutura-illoissa esillä olleista teemoista. Huomautettakoon, että jutuissa esiin nostetut näkökulmat ja ideat on poimittu illoissa esitetyistä puheenvuoroista ja kommenteista ja voivat näin ollen edustaa yhden tai useamman henkilön mielipidettä.luokkahuone jossa opettaja ja opiskelijoita

Tutustu artikkeleihin ja jatka keskustelua.