Avoin korkeakouluopetus tutuksi videolla

Avoin tulevaisuus on toisen asteen opiskelijoille suunnattu, Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun avoimen amk:n yhteinen markkinointivideo.

Avoimessa suoritetut opinnot luetaan hyväksi, mikäli myöhemmin tulee valituksi tutkinto-opiskelijaksi. Opinnot ovat siis käypää valuuttaa. Joissain tapauksissa avoimen väylä voi mahdollistaa myös suoran pääsyn tutkinto-opiskelijaksi. Mikäli toisen asteen jälkeen jää vaille opiskelupaikkaa eikä pääse töihin, niin välivuoden viettäminen avoimen opintojen parissa ei ole huono vaihtoehto.

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto: http://avoin.jyu.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, avoin amk: http://jamk.fi/avoin