Neljännes hakijoista samana vuonna tutkinnon suorittaneita

Aivan aluksi todettakoon, että tämän jutun taustamateriaalia ovat JAMKin päivätoteutuksiin vuosina 2014-2016  hakeutuneet ensisijaiset hakijat sekä kevään 2016 haussa tutkinto-ohjelmiin hyväksytyt hakijat.

JAMKin ensisijaiseksi hakutoiveekseen laittoi kevään 2016 yhteishaussa tismalleen 2939 hakijaa – vain 0,2 % enemmän kuin vuonna 2015. Kun haussa kuitenkin oli edellisvuoteen verrattuna 110 aloituspaikkaa vähemmän, kasvoi ensisijaisten hakijoiden määrä suhteessa aloituspaikkoihin 15,2 prosentilla. Vuoden 2015 hakukierroksella ensisijaisten hakijoiden määrä laski vuodesta 2014 lähes 40 %:lla, mutta lasku selittyy suurelta osin sillä, että keväällä 2015 yhteishakuun tulivat mukaan yliopistot. Kaikkien JAMKiin hakeneiden määrä keväällä 2015 laski vain 8,4 %:lla vuodesta 2014. Tosin haussa oli 20 aloituspaikkaa enemmän kuin vuoden 2014 keväällä.

Vaikka luvut keväällä 2015 näyttivätkin pääosin synkiltä vuoteen 2014 verrattuna, löytyi tutkinto-ohjelmista silti valopilkkuja. Tietojenkäsittelyn opintoihin hakeneiden määrä jopa nousi edellisvuodesta aloituspaikkamäärän pysyessä samana eikä ensisijaisten hakijoiden määrän lasku ollut kuin puolet koko JAMKin vastaavasta luvusta. Fysioterapeuttikoulutukseen hakeutui niinikään enemmän hakijoita kuin vuonna 2014 ja kun vielä aloituspaikkamäärä oli tippunut puoleen edellisvuodesta, nousi vetovoimaluku yhdellä 12,65:een. 2016 kevään haussa tietojenkäsittely piti edelleen pintansa ensisijaisten hakijoiden määrän noustua jopa 25 %:lla niin absoluuttisesti kuin suhteessa aloituspaikkoihin. Logistiikan tutkinto-ohjelmaan hakeneita ensisijaisia hakijoita oli vuoteen 2015 verrattuna 16,3 % vähemmän, mutta suhteessa aloituspaikkoihin 31,5 % enemmän aloituspaikkojen vähennyttyä peräti 20:llä. Sekä sosionomin että toimintaterapeutin tutkinto-ohjelmissa aloituspaikat vähenivät puoleen vuoden 2015 paikoista, ja vaikka ensisijaisten hakijoiden määrä keväällä 2016 oli molemmissa laskusuuntainen, niin suhteessa aloituspaikkoihin nousua oli jopa 97,8 % sosionomin ja 85,6 % toimintaterapeutin tutkinto-ohjelmassa – pitkälti siis tuon voimakkaan aloituspaikkavähennyksen johdosta.

Tarkasteltaessa JAMKin ensimmäiseksi hakutoiveekseen asettaneiden hakijoiden pohjakoulutuksia kevään 2015 ja 2016 hakukierroksilla, voidaan todeta hakijoista keskimäärin lähes 60 %:lla olleen ylioppilastutkinto. Vastaavasti Suomessa suoritettu ammatillinen perustutkinto, kouluasteen, opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto (jatkossa tässä jutussa lyhennettynä vain ammatillinen tutkinto) oli ensisijaisista hakijoista keskimäärin noin lähes 50 %:lla. Kaksoistutkinto oli lähes 5 %:lla ja vastaavasti ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto hiukan yli 3 %:lla ensisijalle JAMKin asettaneista.

Kiinnostavaa hankkeen kannalta on se, kuinka moni hakijoista on hakuvuonnaan suorittanut ylioppilas- tai ammatillisen tutkinnon eli hakeutunut heti toisen asteen tutkinnon jälkeen korkeakoulutukseen. Molemmilla hakukierroksilla saman vuoden ylioppilaita oli hiukan yli 16 % ja ammatillisen tutkinnon suorittaneita noin 10 prosenttia ensisijalle JAMKin laittaneista hakijoista – saman vuoden ylioppilaissa kasvua 3,9 % vuodesta 2015 ja vastaavasti ammatillisen perustutkinnon suorittaneissa laskua 9,1 %. Erot tutkinto-ohjelmien välillä vaihtelevat suuresti. Esimerkiksi kevään 2016 haussa konetekniikan tutkinto-ohjelmaan hakeutuneista ensisijaisista hakijoista 21 % oli samana vuonna ylioppilastutkinnon suorittaneita. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna peräti 178 %. Vastaava muutos ammatillisen perustutkinnon samana vuonna suorittaneiden osalta oli konetekniikkaan hakeneissa -80,9 %. Sairaanhoitajakoulutuksen kohdalla muutokset olivat päinvastaiset – 22,6 % vähemmän samana vuonna ylioppilastutkinnon suorittaneita ja 44,1 % enemmän ammatillisen perustutkinnon hakeutumisvuonna suorittaneita kuin vuonna 2015.

Jos vuoden 2015 haussa tilastopakkaa sekoitti yliopistojen mukaan tulo yhteishakuun, niin nyt 2016 pakkaa oli sekoittamassa ensikertalaiskiintiöt. Kiinnostavaa on havaita, että hiukan vajaasta 900 päiväopintoihin valitusta opiskelijasta 91 % oli nk. ensikertalaisten hakijaryhmästä. Vaihteluväli eri tutkinto-ohjelmissa oli 81 %:sta 95 %:iin.