Mitä tapahtui vuonna 2015?

Omalle polulle -hanke aloitti toimintansa huhtikuun alussa viime vuonna. Ensimmäisen toimintavuoden kärkenä olivat toisen asteen opiskelijan siirtymää korkea-asteelle tukevat toimenpiteet, joita toteutetaan yhdessä toisen ja korkea-asteen kanssa. Erityisesti tutustumiskurssien suunnitteluun ja kumppanuuksien rakentamiseen panostetttiin. Tulokset näkyvät juuri nyt, kun toisella asteella tehdään ensi vuoden kurssivalintoja. Korkea-asteen tarjontaa on oleellisesti enemmän kuin aikaisemmin, joten odotamme jännityksellä, millaisen suosion kurssit saavat.

Lisäksi hankkeen toiminnassa on korostunut yhteistyön edellytysten selvittäminen ja edistäminen. Varsinkin toisen asteen toimijoiden, niin lukiokoulutuksen kuin ammatillisen koulutuksen, kanssa keskusteluyhteys on ollut intensiivinen. Puhuttaessa polusta toiselta asteelta korkeakouluun tulee eittämättä yleensä ensimmäisenä mieleen lukio ja ylioppilaat. Pitää kuitenkin muistaa, että merkittävä osa ammatillisen koulutuksen käyneistä jatkaa korkeakoulutukseen joko heti tai muutaman työssä vietetyn vuoden jälkeen.

Hankkeen tavoite on tukea toisen asteen opiskelijoita. Sen vuoksi opiskelijoiden kuuleminen ja aktivoiminen on meille tärkeää. Olemme tavanneet eri kokoonpanoissa opiskelijoita ja heidän edustajiaan. Yhdeksi kehittämiskohteeksi on paikannettu vertaisohjaustoiminta – niin opiskelijatutorointi kuin opiskelijalähettilästoiminta. Näissä keskusteluissa ovat olleet mukana myös yliopiston ja ammattikorkeakoulun opintohallinnon ja markkinoinnin ihmiset.

Jotta hankkeemme ei jäisi vain hankekauden pyristelyksi, pyrimme juurruttamaan sen sisältöjä ja työmuotoja osaksi arkea. Tässä on keskeistä meneillään oleva lukioiden opetussuunnitelmauudistus. Yhtäältä opinto-ohjauksen lisääntyminen avaa mahdollisuuden sisällyttää jatko-opintoihin ja työelämään liittyviä teemoja entistä enemmän opinto-ohjauksen kursseihin. Tätä teimme yhdessä maakunnan opinto-ohjaajien kanssa KEOS-työpajassa marraskuussa. Toisaalta tutustumiskurssitoiminnalle ollaan kirjoittamassa oma kuvaus paikalliseen lukion opetussuunnitelmaan. Tällöin yhteistyö korkea-asteen kanssa on näkyväksi tehtyä pysyvää toimintaa.

Kaikenlaista muutakin olemme menneen vuoden aikana tehneet. Olemme neuvotelleet yritysten edustajien kanssa, jakaneet ajatuksia ja kokemuksia muiden saman teeman parissa työskentelevien kanssa, olemme ideoineet lyhytelokuvakilpailua ja paljon muuta. Tästä jatkamme tänä ja tulevana vuotena tavoitteena sujuvat polut toiselta asteelta korkeakouluun.

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn--14