Sujuvia siirtymiä poluttaen ja luotsaten!

Maailma muuttuu, ja koulutuksen järjestäjän on muututtava sen mukana. Enää ei kuitenkaan kysytä, että haluatko muuttua, vaan nyt on pakko, sillä muuten putoat kuin ”eno veneestä”. Tämä ei varmastikaan jäänyt epäselväksi 16.2.2016 Finlandia-talossa kokoontuneelle väelle, joka oli noin satapäisesti tullut kuulolle Zoomi – Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hankkeen avausseminaariin.  Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Mika Tammilehto näet puhui ammatillisen koulutuksen tulevasta uudistuksesta, mikä tuo merkittäviä muutoksia ammatillisen koulutuksen arkeen.

Uudistuksen taustalla ovat mm. digitalisaation ja robotisaation kasvu,  kierto- ja jakamistalouden vahvistuminen sekä vanhojen työpaikkojen häviäminen ja uusien muodostuminen.  Reformin tavoitteet ovat laajamittaiset. Näistä esimerkkeinä ovat asiakaslähtöiset ja joustavat osaamisen kehittämispolut sekä tehokkaammat ja laadukkaammat koulutusprosessit.  Zoomi onkin nyt osaltaan auttamassa näihin tuleviin haasteisiin vastaamisessa, sillä jo olemassa olevien toimivien ja joustavien siirtymä- ja koulutusmallien kokoaminen sekä esiin nostaminen meneillään olevien ja tulevien alueellisten ja valtakunnallisten hankkeiden kehittämistyön tueksi on yksi Zoomi-hankkeelle asetetuista päämääristä.

Kristallipallo onkin jo ollut käytössä usealla taholla, sillä esimerkkejä aloitetuista, opintojen siirtymävaihetta tukevista toimenpiteistä löytyy useita. Valtakunnallisesta kehittämistyöstä esillä oli neljä käynnissä olevaa hanketta, mm. AAVA – avoin väylä ammattiin sekä Siirtymät sujuviksi (SISU). Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantamiseen on tämän kevään aikana haussa lisää hankerahaa. Painopisteenä ovat mm. hankkeet, joissa edistetään nuorten siirtymistä nopeammin jatko-opintoihin. Uusien hanketoimijoiden onkin nyt avattava sanainen arkkunsa osuvien nimien keksimiseksi jo kaapattujen väylien, polkujen, luotsauksen ja poluttamisen rinnalle. Kiitorata toisen asteen koulutuksesta jatko-opintoihin ja työelämään onkin vielä tarjoamatta!

Lähteet:
Zoomi – Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi. Opetushallitus. Viitattu 23.2.2016. http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/zoomi.

Tammilehto, M. 2016. Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta. Esitys 16.2.2016 Zoomi-hankkeen avausseminaarissa. Viitattu 23.2.2016. http://www.oph.fi/download/174694_esitys_mika_tammilehto_pdf_.pdf

Virnes, E. 2016. Keväällä 2016 haussa! Esitys 16.2.2016 Zoomi-hankkeen avausseminaarissa. Viitattu 23.2.2016. http://www.oph.fi/download/174706_esitys_elise_virnes_pdf_.pdf

Photo: Finlandia-talo, Katri Pyynönen

 

 

 

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn--12