Malminkartanolla seulottiin amk- ja ammatillisen koulutuksen tutkimusta

Helsingin Malminkartanolla sijaitseva AEL toimi tämän vuotisten, Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus ALVARin toteuttamien amk- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivien näyttämönä 23.-24.11.2015.

Päivien aikana oli tarjolla yhteensä 76 esityssessiota valittavaksi neljän, kaikille yhteisten puheenvuorojen lisäksi. Päivien teemoja olivat mm. Asiantuntijuus ja ammatillinen kasvu, Oppimisympäristöjen muutos sekä Opintopolut ja ohjaus. Näistä viimeksimainitun alta löytyi pari esimerkkiä eri kouluasteiden välille rakennetuista malleista, joiden myötä tavoitellaan oppijalähtöisempää, sujuvampaa ja joustavampaa siirtymistä kouluasteelta toisella. http://www.alvar.fi/tutkimuspaivat

Stadin Brygga on perusasteen ja ammatillisen koulutuksen välille rakennettu oppijalähtöinen koulutussilta. Ammatillisesta tai oppisopimuskoulutuksesta kiinnostuneen nuoren vahvuudet, opiskelutaidot, työelämä- ja arjen taidot sekä ammatillinen osaaminen ovat ohjauksen lähtökohta. Stadin ammattiopiston nivelvaiheen valmennus käsittää ohjausyhteistyötä, avoimia opintoja, työpajoja sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA). http://www.oph.fi/download/171727_stadin_ao_valma_ja_telma_220915_sorjonen.pdf

Karelia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän (PKKY) yhteistyö Sujuvan väylän rakentamiseksi ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun alkoi vuoden 2012 keväällä. Tavoitteena yhteistyöprojektissa on ollut sujuvoittaa siirtymistä sekä lyhentää opiskeluaikaa korkeakoulussa. Ensimmäinen väyläopintojen kokonaisuus tarjottiin lähihoitajaopiskelijoille lukuvuoden 2013-2014 aikana (Aalto, A. & Varis, K. 2015). Monien alojen opiskelijoille on lisäksi tarjolla ollut ammattikorkeakouluun valmentavia opintoja (äidinkieli, vieraat kielet, matemaattis-luonnontieteelliset aineet), ammattikorkeakoulun pääsykokeisiin valmentavia opintoja sekä ammatillisia korkeakouluopintoja. Toisen asteen opiskelija on voinut sisällyttää opintoja valinnaisiin tai vapaasti valittaviin tai suorittaa amk-tutkinnon osia. Lisäksi palettiin on lisätty niin kutsutut AMK+ -näytöt, joissa opiskelija täydentää jo olemassa olevaa ammatillista osaamistaan amk-kurssin osaamistavoitteita vastaavaksi saaden täydennyksellä kokonaisen kurssisuorituksen. Väyläopintoja tarjoavat molemmat oppilaitokset sekä niitä opettavat molempien oppilaitosten opettajat. Opinnot ovat tarjolla myös avoimessa ammattikorkeakoulussa. PKKY:n opiskelijoille väyläopinnot ovat ilmaisia. Opintotarjonta on rahoitettu oppilaitosten perusrahoituksella hankkeen päättymisen jälkeen. www.vaylaopinnot.fi

Aalto, A. ja Varis, K. 2015. Sujuva väylä ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun. Karelia ammattikorkeakoulun julkaisuja C. Joensuu. Laser Media Oy

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn--9