KEOS 2015

Omalle polulle korkeakouluun on mukana Paviljongissa lauantaina 14.11., kun maakunnallinen KEOS 2015 järjestetään. Tapahtuma kokoaa yhteen maakunnan opetuksen, oppimisen ja ohjauksen asiantuntijoita keskustelemaan, jakamaan ja ideoimaan yhdessä. Mailman parhaasta oppimisen maakunnasta tehdään vieläkin parempaa.

Omalle polulle korkeakouluun toteuttaa iltapäivällä klo 13 alkaen työpajan, jossa työstetään lukion uuden opetussuunnitelman OP2-kurssin sisältöjä. Työskentelyä sytyttävissä puheenvuoroissa Sakari Saukkonen avaa tutkimusnäkymiä hyvin toimivaan ohjaukseen, Satu Syyrakki kertoo kokemuksista amerikkalaisesta oppilaitoskulttuurista, Niina Pitkänen yrittää lisätä ymmärrystä yrittämisestä uranäkymänä ja Jussi Lounassalo virittää verkkoja verkko-ohjauksen maailmaan.

Työpajasta ja KEOSista kokonaisuutena on lisätietoja tapahtumasivuilla.

 

 

 

 

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn--4