Tuoreita eväitä ohjaukseen OPO-valmennuksessa

Lukuvuoden 2015-2016 aikana toteutetaan neljän teemoitetun valmennuskerran kokonaisuus.

Valmennuspäiviksi on valittu seuraavat:

Ma 9.11.2015 klo 14:30-16:00
Ma 7.12.2015 klo 14:30-16:00
Ma 8.2.2015 klo 14:30-16:00
Ma 18.4.2015 klo 14:30-16:00

Aloituskerran paikkana on Viitaniemen kampus, jossa tarkempi tila täsmentyy tuonnempana. Ensimmäisen kerran teema on sosiaalisen median käyttäminen ohjauksessa. Asiantuntijana on paikalla tutkija Jaana Kettunen Jyväskylän yliopistosta, joka viimeistelee aiheesta väitöskirjatutkimusta. Jaana avaa näkymiä sosiaaliseen median ilmiöihin ja mahdollisuuksiin sekä tutkimuksen perusteella havaittuihin modaliteetteihin eli astevaihteluihin sosiaalisen median käyttövalmiuksissa ohjaajien keskuudessa.

Toisen kerran teemana on työmarkkinatieto eli labour market information, LMI. Otsikon taaksen kätkeytyy  näkymiä tulevaisuuden työmarkkinoihin ja työelämään liittyvistä odotuksista, ennakoimisesta, barometreista, tietolähteistä ja niiden luotettavuudesta sekä olennaisen erottamisen epäolennaisesta. Mitä tietoa kenellekin missäkin vaiheessa opiskeluja olisi hyvä avata? Entä kysymys siitä, mikä sija tiedolla on valinnoissa ja päätöksenteossa. Millä tavalla ”työmarkkinatieto” on eri asia kuin ”työelämätieto” ja kumpaa pitäisi painottaa eri tilanteissa? Voiko tulevaisuuden työmarkkinoista oikeastaan edes tietää mitään?

Helmikuun tapaamisen teemana on yrittäjyys uranäkymänä. Valmennuksen viimeisen kerran teemasta sovitaan yhdessä osallistujien kanssa. Vaikka teemaa ei viimeiseen kokoontumiseen vielä ole, saamme paikalle ”jokeriteeman” fasilitoijiksi kokeneita opinto-ohjaajakouluttajia Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitokselta.

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn--3