Joustavia polkuja toiselta asteelta korkea-asteelle

Kolmen keskisuomalaisen koulutusorganisaation yhteinen kehittämistyö alueen toisen asteen opiskelijoiden jatko-opintoihin ja myöhemmin työelämään siirtymisen tukemiseksi aloitettiin keväällä 2015. Tavoitteena on  avata näkymiä korkea-asteelle, sujuvoittaa ja nopeuttaa sinne siirtymistä sekä ehkäistä opintojen keskeyttämistä.

Lisäksi koulutusvalintojen ja elämänsuunnittelun tueksi avataan näkymiä työelämään sekä tuetaan työelämätaitojen kehittymistä toisella asteella. Kehittämistyön keskeisen kohderyhmän muodostavat lukioissa sekä ammatillisella toisella asteella opiskelevat nuoret. Toimenpiteitä suunnataan myös opetus- ja ohjaushenkilöstöön.

Kehittämistyön aikana pilotoidaan useita erilaisia ohjauksen toimintatapoja ja opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä työelämäedustajien yhteistyömuotoja. Kokoavana tavoitteena on rakentaa Keski-Suomeen alueellinen kokonaismalli toisen ja korkea-asteen oppilaitosten väliselle yhteistyölle opintopolun siirtymien tukemiseen ja sujuvoittamiseen.

omapolku_verkkol_org_kuvat

 

 

 

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn--1