Kun blogiaiheet loppuvat: 7 ohjetta kirjoittajalle

Tässä blogissa käsitellään blogikirjoittajan ikuista ongelmaa eli sitä, että mistä sisältöihin saadaan aiheita. Jokainen kirjoittaja on jossain vaiheessa tämän ongelman edessä. Blogin päivittämättömyys johtaa nopeasti hakukonenäkyvyyden heikkenemiseen. Hakukoneet vaativat jatkuvasti uutta. Tässä blogissa annetaan neuvoja uusien aiheiden generoimiseen.

Hakukonenäkyvyys

Blogikirjoittajan haasteena on aina aiheet. Tehokas blogin ylläpito vaatii jatkuvaa sisällöntuotantoa hakukonenäkyvyyden vuoksi. Jos blogiin ei tule uutta sisältöä, hakukonenäkyvyys laskee jatkuvasti. Hakukoneet ovat pakottaneet verkkosivujen tuottajat uudistamaan ja päivittämään sisältöjään. Jos et uudistu, olet pian verkon hautausmaalla.

Usein käy niin, että blogisivujen ylläpito aloitetaan suurin odotuksin, mutta teemat tulevat pian pullonkaulaksi ja myös lukijakunnan hidas saaminen. Blogisivujen näkyvyys on hidas prosessi, sillä hakurobotit eivät toimi reaaliajassa. Ensimmäisiä lukijoita joutuu odottamaan muutamia kuukausia, joka menee hakukoneiden indeksointiin. Tosin löydettävyyttä voidaan nopeuttaa kirjoittajan omilla markkinointitoimenpiteillä tai hyödyntämällä hakukoneiden tätä varten suunniteltuja applikaatioita.

Kuvio 1. Blogiaiheen tulee palvella lukijoita (kuluttaja), kirjoittajaa (yritys) ja hakukoneita (Kuva: Kananen 2018)

Teemojen sisällöt

Kirjoittajan on syytä muistaa, että sisältöjen on vastattava lukijakunnan tarpeita. Herkästi käy niin, että kirjoitetaan mistä tahansa, mutta tämä kostautuu lukijakunnan sitoutumisen heikentymisenä. Lukijat pysyvät blogin ja sanomalehden lukijoina niin kauan kuin sisällöt tyydyttävät heitä.

Kun aiheet alkavat loppua

Eittämättä jokaisen kirjoittajan edessä on se päivä, jolloin sisältöjen aiheet alkavat olla lopussa. Tällöin tarvitaan toimenpiteitä aiheiden generoimiseksi. Itse sisällöntuottaminen ei ole haaste, koska kirjoittaminen on prosessi, jonka tuotoksena syntyy aina artikkeli. Näin se menee harjaantuneella blogikirjoittajalla. Mutta mistä aihe?

Aiheiden ideoinnissa voidaan käyttää seuraavia menetelmiä (mukaillen Katz 2018; Kirk 2012; Gunelius 2018):

 • lukijat: lukijoilta tai asiakkailta kysyminen
 • kyselyt
 • sosiaalisen median kuuntelu
 • alan trendien seuranta
 • ryhmäideoinnit
 • tekoäly
 • vierailijat.

Lukijat ja tykkääjät

Lukijat tietävät, mitä he tarvitsevat. Blogiyleisö eli lukijakunta on paras tietolähde kun on kyse siitä, mitä he haluavat. Heiltä kannattaa kysyä aiheita suoraan tai käyttää yksinkertaista verkkokyselyä. Tällä menetelmällä saadaan helposti aiheita eli teemoja, joihin kannattaa toteuttamisvaiheessa myös viitata blogitekstissä. Toimimalla näin osoitetaan arvostusta lukijakuntaa kohtaa ja otetaan huomioon heidän mielipiteensä. Vuorovaikutteisuus lisää lukijakunnan sitoutumista.

Kaikkia ideoita ei voida lukijoiltakaan saada, sillä osa ajatuksista ja ideoista voivat liittyä trendeihin ja uutuuksiin, joista ei olla vielä tietoisia laajemmissa piireissä.

Alan trendit ja auktoriteetit

Jokaisella alalla tapahtuu uutta, mikä kannattaa huomioida sisällöntuotannossa. Jos yrityksen tai yksityishenkilön blogi kulkee ajan hermolla, se lisää blogin (kirjoittajan) uskottavuutta, auktoriteettia ja lukijoiden sitoutumista, koska he tietävät saavansa uusinta tietoa juuri näistä kirjoituksista. Tämä edellyttää kirjoittajalta ajan hermolla pysymistä ja oikeiden lähteiden hankkimista kirjoitustyöhönsä.

Blogit rakentuvat aina jonkin teeman ympärille, jota voidaan verrata alaan. Mitä alalla juuri nyt tapahtuu? Blogikirjoittajan kannattaa seurata, mistä alan asiantuntijat ja auktoriteetit kirjoittavat.

Sosiaalisen median kuuntelu

Tärkein hyöty sosiaalisen median kuuntelusta on asiakkaiden tyytyväisyyden arviointi yrityksen tuotteita ja palveluja kohtaan. Mitä meistä puhutaan? Myös sisällöt ja blogit heijastuvat sosiaaliseen mediaan mielipiteinä ja jakamisina. Hyvät ja hyödylliset asiat (blogit) viraalistuvat eli lähtevät leviämään. Tätä voidaan hyödyntää blogien sisällöllisen vaikuttavuuden arvioinnissa. Tuotetaan sisältöjä, jotka toimivat ja synnyttävät ”pöhinää”.

Ryhmäideoinnit

Yrityksen markkinointiosasto tai muu vastaava yksikkö voi tuottaa sisältöideoita ryhmätöinään. Luovuustekniikat, mm. brainstorming-istunnot tuottavat yleensä runsaasti aihe-ehdotelmia. Erilaistamalla ryhmien koostumus saadaan uusia näkökulmia aiheisiin.

Ideointityökalut

Aiheiden tuottamisessa voidaan hyödyntää erilaisia verkon applikaatioita (Katz 2018):

 • Google’s Free Tools (Trends, Suggest, Keyword Planner)
 • Keywordtool.io
 • Topic Generators (Answer the Public, SEMrush, BuzzSumo)
 • Hubspot’s Blog Ideas Generator
 • Portent’s Title Generator
 • Quandary Content Idea Generator
 • Content Row’s Link Bait Title Generator.

Oman ideointikyvyn kehittäminen

Blogi-ideoiden tuottamispotentiaalia voidaan myös itse kehittää. Kyse on vain siitä, että kirjoittaja tarttuu rohkeasti erilaisiin ympärillä tapahtuviin ilmiöihin, joista hän käynnistää sisällöntuotannon. Kannattaa kuitenkin muistaa, että sisällön täytyy liittyä yrityksen strategioihin ja vastata lukijoiden tarpeita. Periaatteessa mistä tahansa voidaan kirjoittaa, kunhan vain ryhdytään työhön.

Tekoäly

Tekoälyn hyödyntäminen kehittyy nopeasti kaikilla aloilla. Tänä päivänä osa lehtien artikkeleista on jo tekoälyn tuottamia, eivätkä lukijat tätä huomaa. Tekoäly voidaan valjastaa myös blogien sisällöntuotantoon siinä, missä lehtien sisällön tuotantoonkin.

Kirjoittaja

Jorma Kananen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Liiketalous, tutkimuksen ja kehittämisen yliopettaja, jorma.kananen (at) jamk.fi

Lähteet

Gunelius, S. 2017. Ways to Promote a Blog Post Right After You Publish It. Blogiteksti Lifewire:n blogissa 28.1.2017. Viitattu 12.5.2018. https://www.lifewire.com/promote-blog-posts-after-publish-3476467.

Kananen, J, 2018. Blogi yrityksen strategisena asiakasajurina. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja.

Katz, K. 2018. Content Ideation: 6 Tips to Generate New & Creative Ideas. Blogikirjoitus Search Engine Journal:n blogissa 21.3.2018. Viitattu 11.5.2018. https://www.searchenginejournal.com/how-search-engines-crawl-index-everything-you-need-to-know/241855/.

Kirk, A. 2012. 7 Effortless Ways to Find New Ideas for Your Blog. Blogiartikkeli Social Media Examiner:n blogissa 14.11.2012. Viitattu 25.5.2018. https://www.socialmediaexaminer.com/finding-blog-post-ideas/.

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2341-9938-50