Jakaminen on hakukoneoptimoinnin onnistumisen edellytys

Jakaminen on vanha asia

Miksi ihmiset jakavat verkkotekstejä tai blogeja toisilleen? Kyse ei ole mistään uudesta asiasta, sillä ihmiset ovat aina jakaneet ajatuksiaan, tuotteita, ruokaa tms. Jakamisessa ei sinänsä ole mitään uutta muuta kuin se, että vanha ilmiö on saanut uuden muodon verkossa. Joku voisi verrata jakamista juttujen ja juorujen osalta puskaradioon, mitä se myös on.

Se, miksi asia on nyt akuutti, johtuu siitä, että verkossa jakamisesta on tullut yksi tärkeimmistä indikaattoreista (mittareista), jolla yksittäisen yrityksen tai kirjoittajan verkkosivujen hyvyyttä arvioidaan. Hyvyyden arvioitsija on välillisesti lukija, mutta myös hakukoneet kuten Google tai Bing ja hakukoneoptimointi. Mitä parempi juttu, sitä paremmin se lähtee kiertämään eli viralisoituu. Viraali tarkoittaa erittäin nopeasti suosituksi tulevaa viestiä tai sisältöä, joka kiertää henkilöltä toiselle varsinkin Internetissä.

Jakaminen ja viraalisuus perinteisessä maailmassa kuten printtiympäristössä ei ole mikään uusi asia. Jotkut puhuvat jakamisen psykologiasta. Viraalisuuden, koukuttamisen ja sitouttamisen lainalaisuudet toimivat kaikessa viestinnässä kuten myös sanoma- ja aikakauslehdissä. Hyvä juttu lisää keskustelua ja siitä voi tulla työpaikoilla päivän puheenaihe. Miksi aiheesta tulee kahvipöytäkeskustelun aihe? Miksi me jaamme tai kerromme kuulemamme ”hyvän” jutun? Useimmat meistä eivät osaa antaa tähän vastausta. Näin asiat vain menevät. Näin me teemme ja olemme tehneet, mutta miksi?

Jakamisen psykologia

Kaikenlaisessa verkkokirjoittamisessa, olipa se sitten yrityksen sähköpostauksia (sähköpostimarkkinointi), blogitekstejä tai sosiaalisen median tekstejä, jakamisen psykologian ymmärtäminen on kaiken onnistumisen a ja o. Jos et ymmärrä jakamisen psykologiaa, liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen verkossa voi olla haasteellista tai jopa mahdotonta. Mitä sillä on väliä, jos en ymmärrä jakamisen psykologiaa? Miksi olemme verkossa? Miksi kirjoitamme verkkoon tai lehteen? Kysymykset pyörivät ja jauhavat saman ilmiön ympärillä. Internet sosialisoi viestinnän ja tarjosi kaikille mahdollisuuden avoimeen ja globaaliin itsensä toteuttamisen. Jos emme ymmärrä jakamisen logiikkaa, tuotoksemme joutuvat verkon hautausmaalle, jossa kukaan ei lue tekstejämme. Sama koskee myös tämän verkkolehden artikkeleita ja blogeja.

Miksi jakaminen on tärkeä?

Hakukoneoptimoinnissa sivujen jakaminen on tärkeää, koska jakaminen vaikuttaa siihen, miten verkkosivut sijoittuvat pisteytyksessä. Ilmiössä on oleellista se, mikä saa meidät jakamaan juttua tai uutista eteenpäin. Digimarkkinoinnissa ilmiön olemusta on tutkittua jakajien typologian, jakamisen syiden ja onnistuneen jakamisen pohjalta (New York Times 2011). Kaikkea ei jaeta yhtä innokkaasti. Lisäksi oletettu jakaminen tulee osata ajoittaa oikein. Jakaminen on seurausta lukemisesta, jolloin optimaalinen lukuaika määrittää jakamisen onnistumisen.

Jakamisen onnistuminen

Jaettavan viestin tulee täyttää tietyt ominaisuudet. Sanoman ydinviesti on aina ratkaisevaa, mutta onnistumiseen vaikuttaa oleellisesti kolmas osapuoli eli Google. Google säätelee sen, millä edellytyksillä teksti saa yleensäkin näkyvyyttä. Jakamisessa onnistuminen ruokkii näkyvyyttä (Serp). Näkyvyys ja hakukoneoptimointi kytkeytyvät toisiinsa.

Miksi jaetaan?

Jakamisen taustalla on monia syitä. Voidaan puhua jakamisen psykologiasta, jonka tunteminen on tärkeä digimarkkinoinnissa. Jakamista on pyritty selittämään motivaatioteorialla, joita on monia ja joiden näkökulmat vaihtelevat. Perinteinen on Maslowin tarvehiearkiateoria. Jakamista on selitetty itsensä toteuttamisella tai suhteiden luomisella (Motivation for Sharing). Jakamisen taustalla ovat syyt, jotka voivat vaihdella yksilöittäin. Kaikki eivät jaa samoja asioita. Kaikkea ei myöskään jaeta, vaikka se tuottaisikin lukijalleen hyvän lukukokemuksen.

Seuraavassa artikkelissa käsitellään jakamisen syitä tutkimustiedon valossa ja sitä, mitä Googlen hakukoneoptimointi edellyttää hyvältä artikkelilta ja blogilta. Artikkelin kirjoittaja kirjoittaa parhaillaan ”Digimarkkinoinnin ja sosiaalisen median markkinoinnin” kirjaa, jossa käsitellään mm. jakamisen psykologiaa.

Jorma Kananen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Liiketalous, tutkimuksen ja kehittämisen yliopettaja, jorma.kananen (at) jamk.fi

Asiasanat: jakaminen, hakukoneoptimointi

Lähteet:

Motivation for sharing. 2011. Viitattu 17.4.2014. New York Times. http://www.iab.net/media/file/POSWhitePaper.pdf

Viraali, Suomisanakirja. N.d Viitattu 16.4.2017. http://www.suomisanakirja.fi/viraali.

Kuva: Scandinavian StockPhoto AS

URN

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2341-9938-28

1 Comment

  1. Se, että mitä se optimaalinen jaettavaksi tai jopa viraaliksi tarkoitettu julkaisu sisältää, ei ole niin selkeää eikä aina niin varmaakaan. Varmastikin täytyy tuntea oma yleisö, mikä heitä kiinnostaa ja mitä he ovat valmiita jakamaan. Tarkkoja sisältöjä ei voi ennalta sanoa. Täytyy kokeilla ja oppia, ehkä kysyä viisaammilta.
    Itse henkilökohtaisesti olen kiinnostunut juurikin siitä, että mikä se asia on, jonka ihmiset jakaisivat? Vaikka olen itse aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä, en juurikaan mitään artikkeleita jaa. Omaa jakamisen psykologiaa tutkimalla voisi päästä alkuun…

Leave a Comment