Tilitoimistoihin lisää rohkeutta ja uteliaisuutta!

Digimurros tulee vaikuttamaan lähivuosina voimakkaasti tilitoimistokenttään. Tieto digitalisoituu ja taloushallinnon prosessit ja raportoinnit automatisoituvat. Tilitoimistoissa pohditaan tällä hetkellä kysymyksiä: Miten nykyiset työtehtävät muuttuvat? Miten digimurros vaikuttaa asiakkaisiin? Miten laajentaa osaamista uusille liiketoiminta-alueille? Mitä kilpailijat tekevät? Mistä ylipäätään liikevaihtomme tulevaisuudessa muodostuu?

Suomessa on reilut 4 000 tilitoimistoa ja niiden asiakkaina noin 90 prosenttia Suomen mikro- ja pk-yrityksistä. Ei ole yhdentekevää, miten tilitoimistojemme käy.

Varmaa on, että perinteiset kirjanpidon, palkanlaskentaan ja tilinpäätöksen tuottamiseen liittyvät työt vähenevät ja niiden katteet pienenevät. Asiakkaiden liikkuminen tilitoimistojen välillä tulee myös todennäköisesti lisääntymään. Asiakkaan on helppo kilpailuttaa lakisääteiset työt, kun tieto on pilvessä ja järjestelmät yhteiskäytöllisiä tilitoimiston ja asiakkaan välillä. Uusille digipolven yrittäjille ei ehkä paikkakunnallakaan ole enää niin merkitystä. Helppous, reaaliaikaisuus ja asiakkaalle luotu arvo ratkaisevat.

Tähän asti tilitoimistot ovat tyypillisesti muuttaneet toimintaansa kirjanpitolain, veroasetuksen, asiakkaan työehtosopimuksen tai järjestelmien muuttuessa. Tilitoimistojen liiketoiminta- ja ansaintamallit ovat pysyneet kohtuullisen vakiintuneina jo pitkään. Tilitoimistoja on arvostettu luotettavina kumppaneina, joihin on tukeuduttu lakisääteisten raportointivelvollisuuksien täyttämisessä tai kun tarvitaan papereita lainaneuvotteluihin. Tämä perinteinen rooli ei tule katoamaan, mutta sen merkitys tulee vähentymään. Tästä syytä tilitoimistojen on opittava ja omaksuttava uusia taitoja ja rooleja.

Tulevaisuudessa vuorovaikutus- ja myyntitaitojen merkitys kasvaa. On kyettävä rakentamaan verkostoja ja hankkimaan avainkumppaneita oman liiketoiminnan tueksi. On liian monta liian nopeasti muuttuvaa osa-aluetta yksin hallinnoitavaksi. Uudet palvelut on myös myytävä asiakkaille. Pankkialalle tuli jo vuosia sitten myynnilliset tavoitteet asiakaspalvelijoille ja lainaneuvottelijoille. Sama tulee tapahtumaan tilitoimistoalalle. Tilitoimistotyöntekijöiltä vaaditaan jatkossa myös uudenlaista tietoteknistä osaamista sekä rohkeutta kokeilla ja soveltaa. Kun palveluista suurin osa tulee koostumaan liikkeenjohdon neuvontapalveluista, niin analyyttisyys ja kokonaisuuksien hallinta korostuu. Ei enää tuoteta asiakkaalle yksittäistä pakollista taloushallinnon palvelua, vaan siirrytään enemmän liiketoimintaa konsultoivaan rooliin. Asiakkaan kanssa on rakennettava syvempää suhdetta, jossa taloushallinnon prosessien sijaan korostuvat liiketoiminnan reaaliprosessit ja niihin liittyvät arvoketjut. Kaiken kaikkiaan, on oltava rohkea ja utelias.

Tilitoimistojen muuttuvat osaamistarpeet tulee huomioida myös koulutuksen suunnittelussa. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun Digitalous 2025 -hankkeessa (https://www.lut.fi/digitalous2025) pilotoidaan uuden tyyppisiä digitaalisen taloushallinnon täydennysopintoja tilitoimistoille ja muille taloushallinnon parissa työskenteleville. Opinnot keskittyvät digitaalisiin liiketoiminta- ja palveluprosesseihin sekä analytiikkaan. Näiden kehittäjille on tällä hetkellä työelämässä suuri tarve.

Marianne Viinikainen, laskentatoimen lehtori, Digitalous 2025 -hankkeen hankevastaava, Saimaan ammattikorkeakoulu, marianne.viinikainen (at) saimia.fi

Asiasanat: tilitoimisto, digitalisaatio, taito, rooli, koulutus

URN

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2341-9938-26

Leave a Comment