workshop

Reagoi ja soita

Osallistuin vaihtovuotenani Tanskassa Esbjergin Syddansk Musikkonservatoriumissa workshopiin, jossa keskityttiin erilaisin kuuntelu- ja keskittymisharjoituksin parantamaan yhtyesoittoa. Harjoitteissa keskityttiin rytmiin, dynamiikkaan, artikulaatioon...

”Kind of Glue?” Jazz-workshopista eväitä jazzin ja improvisoinnin harjoitteluun

Suuret ryhmäkoot asettavat haasteita musiikkioppilaitoksien workshop-opetukselle. Kuusi kuukautta kestävä workshop joudutaan usein toteuttamaan lauluohjelmistoon perustuvana projektina, joka päättyy konserttiin. Jos...