musiikin tutkimus

Mitä musiikkipedagogin olisi hyvä tietää musiikin aivotutkimuksesta?

Musiikin positiivisesta vaikutuksesta ihmisen aivoihin on tiedetty jo hyvin pitkään. Nykypäivänä musiikin aivotutkimuksessa on tehty läpimurtoja, joiden avulla voidaan entisestään...