KOREOGRAFISTA AJATTELUA SYVENTÄMÄSSÄ – Lukioikäisen tanssijan koreografinen ajattelu ja opettajan rooli sen syventämisessä

Yksitoista tanssilinjan abiturienttia Sibelius-lukiosta ja kaksitoista opiskelijaa Tampereen Yhteiskoulun ilmaisutaidon lukiosta vastasivat laatimaamme kyselyyn. Tavoitteemme oli kartoittaa lukioikäisten tanssijoiden ajatusmaailmaa liittyen tanssin ja koreografian käsitteisiin. Toivoimme saavamme uutta tietopohjaa ja suuntaa sille, mihin lukiolaisten kanssa koreografian parissa työskennellessä kannattaisi keskittyä. Kaikki vastanneet opiskelijat olivat keskellä koreografista prosessia, tanssin lukiodiplomin taiteellisen osion tekemistä. Laatimamme kysymykset olivat…

Jatka lukemista

TIAROJA JA TUKIHOUSUJA – Sukupuolisensitiivisyys baletinopetuksessa

Klassinen baletti on niin esittämisen kuin opettamisen traditioidensa puolesta hyvin voimakkaasti sukupuolittunut laji. Osa liikemateriaalista tai tanssimisen käytänteistä, kuten varvastossutyöskentely, on eksplisiittisesti määritelty tietylle sukupuolelle kuuluvaksi. Näen tällaisen voimakkaan kahtiajaon opetuksessa huonosti perusteltuna, luovuutta rajoittavana sekä pedagogisesti epäeettisenä. Tässä artikkelissa tarkastelen mahdollisuutta opettaa balettia sukupuolisensitiivisesti. Esittelen lyhyesti historiallista taustaa baletin sukupuolikäytänteiden synnylle sekä tutkin myös…

Jatka lukemista

Tanssioppilaat ilmaisun äärellä

Opiskellessani tanssinopettajaksi olen törmännyt usein keskusteluun siitä, kuinka tanssikoulujen opetuksessa painottuu tekninen harjoittelu. Samalla tanssin ilmaisullinen aspekti tuntuu olevan itsestäänselvyys niin harrastajien, ammattilaisten kuin monen tavankansalaisenkin käsityksissä, kun puhutaan tanssista taidemuotona. Onko tanssijasta välittyvä ilmaisuvoimaisuus vain hetkittäistä sattumaa vai voisiko ilmaisullisuuden syntymiseen vaikuttaa tietoisesti? Kuinka tanssinopettaja voisi auttaa oppilaitaan löytämään keinoja ilmaisuvoimansa kehittämiseen? Tätä artikkelia…

Jatka lukemista

OSALLISTAVUUS TANSSISSA – kehittää yksilön identiteettiä ja tukee yksilön kasvamista yhteisössä

Kuuntele, anna aikaa, tartu – kaikki osaavat tanssia! Tässä artikkelissa käsittelen osallistavan tanssin käsitettä ja kokemuksiani siitä. Mitä se osallistavuus tarkoittaa? Mitä siihen liittyy? Osallistava tanssi, osallistavuus – yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa sitä, että jokainen osallistuu omalla tavallaan ja ohjaajan tai ryhmän kannattelijan suurin työ on tehdä se mahdolliseksi. Kumpulainen (2010) kuvaa oppimista kasvuna yhteisöllisyyteen, jossa…

Jatka lukemista

Soitonopettajan selviytymisopas alkeismateriaalin viidakkoon

Huimaako päätäsi alkeismateriaalin suuri määrä? Näyttäytyykö tämä materiaali sinulle vain epämääräisenä kasana? Miten tässä oppimateriaaliviidakossa voisi suunnistaa? Oppimateriaalin valinta on osa-alue, joka edellyttää opettajalta jatkuvaa arviointia ja päätöksentekoa. Tulevina soitonopettajina kiinnostuimme siitä, millä perusteella instrumenttiopettajat valitsevat oppimateriaalin alkeisopetuksessa. Selvitimme asiaa kysymällä sitä kokeneilta jousisoitinopettajilta ja lukemalla, mitä aiheesta on kirjoitettu. Haastattelimme syksyllä 2015 kolmea pitkän…

Jatka lukemista

Laulunkirjoittamisen opettaminen

Miten lauluja tehdään ja miksi? Mistä johtuu, että toiset kappaleet tuntuvat toimivan paremmin kuin toiset? Voiko laulunkirjoittamista opettaa ja miten se voisi tapahtua? Laulunkirjoittamisella tarkoitetaan tässä artikkelissa lähinnä pop/rock-tyylisten musiikkikappaleiden säveltämistä ja sanoittamista. Käsite pitää kuitenkin sisällään paljon enemmänkin, kokonaisen maailman. Se edustaa eri ihmisille eri asioita. Keke Lammassaari (2015) kertoo laulunkirjoittamisen merkitsevän hänelle ”luomishalua,…

Jatka lukemista