Alle kouluikäisten lasten opettaminen

Musiikkikasvatus on tärkeä osa lapsen kehitystä ja kasvua. Musiikilla on tärkeä rooli vuorovaikutuksen välineenä monissa perhepiireissä, kerhoissa ja päivähoidoissa. Musiikin avulla lapsen tunne-elämä, sosiaalinen toiminta ja motoriset ja tiedolliset valmiudet kehittyvät. Musiikkikasvatuksen tavoitteena on antaa lapselle musiikista nauttimisen mahdollisuus ja kehittää lapsen musiikillisia perusvalmiuksia leikin ja elämysten avulla. (Eerola & Ruokonen 1997, 5.) Lasten oppiminen […]

Otelaudan hahmottaminen kitaristeille

Monet kitaristit painivat yleensä otelaudan hahmottamisen kanssa. Melkein jokaisessa soitto-oppaassa, mitkä olen saanut käsiini, hahmottamiseen liittyvät asiat kerrotaan hyvin monimutkaisesti tai puutteellisesti. Niissä myös usein oletetaan, että otelauta osataan automaattisesti, eikä sen hahmottamiseen pureuduta riittävästi. Tarkoituksenani on, että kitaristi oppii hahmottamaan intervallit, sävelet ja parhaimmat sekä lihastaloudelliset sormitukset kitaransoiton opiskelussa. Myöhemmin, kun osaa asemasoiton, siirrytään […]

MIELIKUVILLA HUULIHARPUTTELUA – Mielikuvaharjoitusten ja äänteiden käyttö huuliharpun soiton opetuksessa

Puhallinsoittimien soiton opetuksessa on haasteellista usein se, että oppilas ei näe, mitä opettajan suun sisällä tapahtuu. Toisin esimerkiksi kitaran soiton opetuksessa oppilas pystyy toistamaan joten kuten opettajan esimerkin avulla näkemänsä otteet ja soittosuorituksen. Joidenkin puhallinsoittimien, esimerkiksi trumpetin ja huilun kohdalla oppilas pystyy näkemään opettajan käsillä tekemät sormitukset, mutta suun sisälle hän ei näidenkään soittimien opetuksessa […]

Lapsi lauluoppilaana

Lasten yksilölaulunopetus on usealle laulupedagogille haaste, koska koulutuksessamme keskitytään lähinnä opettamaan aikuisia oppilaita. Mitä lapsen kanssa voi laulutunnilla tehdä ja poikkeaako se aikuisen laulunopetuksesta? Artikkelini käsittelee sitä, kuinka lapselle tulisi opettaa laulutekniikkaa ja mitä lapsen laulunopetuksessa tulee erityisesti ottaa huomioon. Lapsien laulunopetus näkyy lähinnä kuorolaulussa ja koulun musiikintunneilla. Yksinlauluopetusta saa harvoin musiikkiopistoista ennen 15 vuoden […]

Somaattiset menetelmät laulajan kehon epätasapainon avuksi

Milloin selkä ojentuu, koukistuu? Kiinnitä huomio rintalastaan, miltä siellä tuntuu? Liikkuuko se hengittäessäsi? Entä solisluut ja ylimmät kylkiluut? Tarkkaile liikkeen alkua, missä se alkaa? Tällaisiin kysymyksiin etsitään vastauksia Feldenkrais-tunnilla, jossa keskitytään aistimaan kehon liikkeiden eroja. Kiire, kipu, stressi ja huonot ruokailutottumukset saavat ihmisen vieraantumaan omasta kehostaan. Somaattiset eli mieltä ja kehoa yhdistävät menetelmät tarjoavat keinon […]