Musiikin teoriaa kuunnellen, katsellen ja lorutellen – havainnollistaminen musiikin teorian opetuksessa

”Onko pakko mennä teoriaan?” Musiikinteoria koetaan usein irralliseksi, musiikkiopiston pakko-opinnoksi, jonka asiayhteyttä instrumenttiopintoihin ei ymmärretä. Tämä ”pakko” -asenne vaikuttaa harrastajan mielessä jo ennen teoriatuntien alkamista ja siksi opettajan rooli oppimisilmapiirin luojana on keskeinen. ”Opettajan on oltava herkkä tajuamaan kunkin oppilaansa tietystä kehitysvaiheesta nousevat tarpeet turvallisuudentunteen, kannustuksen, itseluottamuksen, tavoitetason ja muiden opetukseen ja soittotuntien vuorovaikutukseen liittyvien…

Jatka lukemista