Miten saat lukijan kiinnostumaan blogista: otsikoinnin 4 perusohjetta?

Tässä blogissa käsitellään keinoja, joilla potentiaalinen lukija saadaan lukemaan blogi. Ensimmäinen edellytys on blogisivun löytäminen eli sivuston hyvä hakukonenäkyvyys. Sisällön pitää täyttää hakukoneiden (Google) vaatimukset, jotta sivusto sijoittuisi hakutulosten kärkeen. Tämän jälkeen seuraa seuraava kriittinen vaihe eli se, että lukija saadaan avaamaan sivusto tai blogiteksti. Tässä osuva otsikointi on tärkeässä roolissa.

Kuvio 1. Sisällöntuotannon onnistumisen edellytykset

Ensimmäinen ehto: hakukonenäkyvyys

Hyväkään sisältö ei auta yritystä tulosten saamisessa verkossa, jos verkkosivuja ei löydetä, ja jos sisältö ei otsikon osalta herätä lukijassa mielenkiintoa. Tänä päivänä verkossa on tarjolla hyvin paljon erilaisia sisältöjä, jotka tulevat lukijalle hakutuloksena (SERP) näkyviin, jos sisällöt on laadittu hakukoneiden ohjeistuksen mukaan eli SEO-optimoitu oikein. Onnistumisen ensimmäinen ehto on sivuston hyvä hakukonenäkyvyys, ja jos tässä ei onnistuta, sisältö päätyy vääjäämättömästi internetin hautausmaalle. Hakukonenäkyvyydessä ovat oikeat hakusanat ratkaisevassa roolissa, mutta eivät yksinomaan.

Sisällön avaaminen ei ole itsetarkoitus, vaikka usein näin oletetaankin. Aikaisemmin hakukoneille riitti viestin klikkaaminen ja mitä enemmän klikkauksia tuli, sitä paremmaksi sivuston hakukonenäkyvyys kävi. Avaukset paransivat sivuston hakukonepisteytystä. Tämä johti siihen, että väärillä hakusanoilla saatiin kävijöitä sivustoille, jotka poistuivat sivuilta hyvin nopeasti, koska sivusto ei vastannut heidän tarpeitaan. Hakukonenäkyvyys ei toimi tänä päivänä pelkkien vierailujen pohjalta, sillä vierailuaika huomioidaan myös. Nopeat ja suuret poistumismäärät indikoivat hakukoneille sitä, että sivustot eivät tyydytä lukijaa. Hakukoneet eivät luonnollisestikaan halua tuottaa hakijoille huonoa palvelua, joten sivustot, joilta poistutaan nopeasti, saavat heikot hakukonenäkyvyyspisteet.

Toinen ehto: vetoava otsikointi

Oikeanlainen otsikointi auttaa lukijaa avaamaan sisältö, jonka jälkeen tulee vielä kolmas kriittinen vaihe. Onnistuneessa otsikoinnissa kannattaa huomioida seuraavat seikat:

    • oikeat hakusanat
    • otsikon kysymysmuoto
    • lukujen käyttö otsikoinnissa
    • lukijan ongelmanratkaisu
    • muut tehokeinot.

Otsikointi on tärkeä sisällön osalta, sillä tutkimusten mukaan lukijoista 80 % lukee otsikon ja vain 20 % sisällön (How to write magnetic headlines n.d.). Hakukoneiden tarjoama tulos ei näin ollen kiinnosta suurinta osaa verkkovierailijoita syystä tai toisesta. Syynä voi olla otsikointi tai sisällön huono esittämistapa, joka ei rohkaise vierailijaa lukemaan sisältöä.

Otsikoinnin oikeat hakusanat

Otsikoinnin oikeiden hakusanojen käytöllä on kaksi merkitystä. Ensinnäkin hakusanat viestittävät hakukoneille sisällön teemoista eli siitä, mihin asiakokonaisuuteen sisältö kiinnittyy. Tämä auttaa hakukoneita osuvoittamaan tarjoamiaan hakutuloksia.

Vaatiessaan hakusanojen käyttöä Googlen tarkoituksena on tuottaa verkkoilijoille hakutuloksia, jotka parhaiten vastaavat googlettajien tarpeita. Pyrkimyksenä on osuvuus ja mahdollisimman korkea hakutulosten validiteetti. Verkkoilijoiden pitää löytää hakujen tuloksena sivuilta juuri sitä, mikä parhaiten täyttää heidän odotuksena. Jos tässä epäonnistutaan, menettää Google uskottavuutensa.

Hakusanojen tuloksena saadaan hakutulokset. Hakutuloksena on ns. meta-kuvaus (Meta-description, meta-desc, SEO-kuvaus, SEO description). Se tarkoittaa lyhyttä kuvausta verkkosivun alkuun liitetystä sisältökuvauksesta, jonka hakukoneet näyttävät hakutuloksessa (SERP). Tätä käyttävät myös Facebook, Twitter ja useat muut sosiaalisen median kanavat. Google näyttää SERP:ssä 130–156 merkin mittaisen kuvauksen tai katkelman sivulta (Kananen 2017a, 37/Sundberg 2017).

Oikeiden ja tehokkaiden hakusanojen löytämisessä voidaan käyttää erilaisia applikaatioita. Google tarjoaa seuraavia:

GA (Google Autocomplete) on Googlen oma hakuavustin, joka nopeuttaa hakijan hakuja tarjoamalla valmiita hakuvaihtoehtoja. Ratkaisun yksi tarkoitus on ollut hakujen nopeuttaminen, jolloin hakijan ei tarvitse itse kirjoittaa hakusanoja. Google Custom Search on Googlen oma apuväline (ns. ”Täsmähakukone”), jonka avulla voidaan lisätä omille verkkosivulle hakusanoja. (Kananen 2018b, 73.)

Tehokkaiden avainsanojen tunnistamiseksi on olemassa erilaisia avainsanojen etsimissovelluksia. Sovelluksista voidaan mainita seuraavat (The Beginners guide to Seo n.d.; Clarke 2017, 124–127):

Hakusanoja tulee käyttää myös varsinaisen tekstin yhteydessä Googlen ohjeiden mukaisesti. Oheisista verkko-osoitteista voidaan tarkistaa Googlen uusimmat ohjeistukset koskien hakukoneoptimointia (SEO):

Lukijan avatessa hakutuloksen tai katsoessaan hakutulosta siltä osin, mitä tuloslistalla näkyy, hänen pitää löytää ensi silmäyksellä vastaavuus otsikon ja hänen tarpeittensa välillä. Se, mitä hän etsii, pitää löytyä otsikoinnista. Jos sisältö tältä osin herättää lisäkiinnostusta, seuraava vaihe on sisällön nopea vilkaisu kokonaiskuvan saamiseksi. Kokonaiskuvan perusteella lukija päättää sen, että kannattaako hänen uhrata aikaansa juuri tähän sisältöön vai katsoa jotain muuta tarjolla olevaa hakutulosta.

Otsikon kysymysmuoto

Monien tutkimusten mukaan kysymysmuodossa olevat otsikot toimivat parhaiten: kuinka, miten, paljonko, milloin, kuka, mitä jne. Esimerkiksi tämän blogin otsikko voisi olla niinkin yksinkertainen kuin ”Kiinnostava blogi”.

Otsikko on ymmärrettävä, yksinkertainen ja lyhyt, mikä sinällään on hyvä asia lukijan ja hakukoneiden kannalta. Otsikko ei kerro kuitenkaan sitä, kenen näkökulmasta asiaa tarkastellaan. Onko keskiössä lukija vai blogikirjoittaja. Kenelle sisältö on tarkoitettu? Otsikointi voisi olla ”Kiinnostavan blogin kirjoittaminen”, joka viestii otsikon tarkoittavan kirjoittamista eli kohderyhmänä ovat sisällöntuottajat. Otsikko on fokusoitunut, mutta se ei herätä vielä potentiaalisessa lukijassa intohimoja. Kyseessä on kuitenkin sisältö, jossa annetaan ohjeita sellaisen sisällön tuottamiseksi, jonka otsikko on houkutteleva. Lukija (sisällöntuottaja) haluaa ohjeita siitä, miten kirjoittaa hyvä otsikko, jolloin otsikointi muutetaan muotoon ” Miten saan lukijan kiinnostumaan blogista?”

Otsikko ei ole vielä riittävän fokusoitunut. Kiinnostusta voidaan herättää myös muilla keinoilla kuin otsikoinnilla kuten visuaalisilla elementeillä kuvilla, kaavioilla, infograafeilla, videoilla yms., joita vaaditaan tänä päivänä niin hakukoneiden kuin lukijoidenkin taholta. Ilman visuaalisuutta ei tänä päivänä juurikaan saa hakunäkyvyyttä. (Singh 2015.) Visualisoinnin muotoja on käsitelty kirjoittajan kirjassa Strateginen sisältömarkkinointi (Kananen 2018a, 65).

Jos sisällön fokus on otsikoinnissa, blogin otsikon voisi muotoilla muotoon ”Miten saan otsikoinnilla lukijat kiinnostumaan sisällöstä?” tai ”Miten kirjoitan osuvia otsikoita?”.

Lukujen käyttö otsikoinnissa: viisi vai 5?

Luvuilla on maaginen vaikutus otsikoinnissa. Luvuilla luvataan täsmällisesti se, mitä sisältö tarjoaa lukijalle. Esimerkki ”Miten kirjoitan tehokkaan otsikon?” lupaa kirjoittamisohjeet, mutta ei vielä täsmällistä määrää. Mitä lukija todellisuudessa saa lukiessaan sisällön? Muutaman, kymmeniä vai enemmän yksityiskohtaisia ohjeita otsikoinnin tehokeinoista. Kun lukija tietää saavansa esimerkiksi viisi (tärkeintä) otsikoinnin keinoa, on lukijan odotusarvo täytetty. Viidellä keinolla hän tulee onnistumaan – vain viisi keinoa. (Askel tehokkaampaan otsikkoon n.d.) Esimerkki on analogin mainoskielen kanssa: ”Nyt edullisesti miesten talvitakkeja” tai ”Nyt 50 %:n alennuksella miesten talvitakkeja”. Lukija voi päätellä, kumpi mainoslauseista on tehokkaampi.

Lukujen esittämistavassa on tehoeroja. Jos määrä kirjoitetaan tekstinä ”viisi”, tulos ei ole yhtä tehokas kuin numeroilmaisu ”5”. Ihminen on erikoinen olento tässä suhteessa. Lisäksi pariton määrä on aina tehokkaampi kuin parillinen.

Lukuja käytetään otsikoinnissa erittäin paljon. Kaikki hakutulosten kärkeen sijoittuvat sisällöt sisältävät lähes aina lukuja ja numeromuodossa. (Davis 2013.)

Lukijan ongelmanratkaisu

Verkkovierailija on tullut sivuille jostakin syystä, jonka hän on ilmaissut hakusanoilla. Vierailija on tyytyväinen, jos verkkosivut ovat auttaneet häntä ongelman ratkaisussa, tarpeen tyydytyksessä tai jossakin muussa hänelle tärkeässä asiassa.

Tyytyväisyys ilmenee myös usein sisällön jakamisena ja sitoutumisen vahvistumisena. Lukija jakaa edelleen hyvän sisällön esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, mikä tuo uusia vierailijoita verkkosivuille. Oikein osunut sisältö saa lukijan myös tulemaan uudelleen verkkosivuille, mikä syventää sitoutumisastetta.

Muut otsikoinnin tehokeinot

Otsikoinnissa voidaan käyttää myös muita tehokeinoja. Koskaan ei voi tietää aivan varmasti, millaisesta otsikosta voi tulla yleisömenestys, joka lähtee leviämään kulovalkean tavoin (viraalistuu). Tosin pelkkä otsikointi ei riitä, sillä sisällön pitää olla myös onnistunut. Neidlinger (2014) ja Coins (n.d) tarjoavat muita tehokkaita otsikointikeinoja blogiartikkeleissaan.

Kolmas ehto: sisällön silmäiltävyys

Siinä vaiheessa, kun lukijan mielenkiinto on herännyt, hän kiinnittää huomio sisällön kokonaisvaikutelmaan, jolloin silmäiltävyys on tärkeää. Silmäiltävyyden pitää tuottaa sisällön ydinasiat. Tämä hoidetaan oikeilla tekstiotsikoinneilla, jotka viestivät ydinsisällöt. Tässä blogissa on käytetty sisältöotsikoita sisällön rakenteellistamiseksi. Tekstiotsikoiden lisäksi listaukset ovat tärkeitä, sillä niistä nähdään nopeasti, mitä tekstit sisältävät. Tämän blogin alaotsikossa ”Toinen ehto: vetoava otsikointi” on listattu neljä tekijää, jotka auttavat otsikoinnin onnistumisessa. Lukija hahmottaa heti sisällön pääkohdat. Ilman listauksia ja tekstiotsikointeja lukija ei saa mitään mielikuvaa kokonaisuudesta, jolloin hän poistuu helposti sivuilta. Toisaalta listaukset ja tekstiotsikot vievät lukijaa yhden askeleen pitemmälle, sillä mielenkiinto sisältöön on herännyt ja hän paneutuu itse tekstisisältöön tarkemmin.

Mikä toimii ja mikä ei?

Onnistumiseen vaikuttavat hakukoneet, lukijakunnan tarpeet ja sisältö. Analysoimalla omaa verkkoliikennettä esimerkiksi Google Analytics-ohjelmalla voidaan selvittää, mitkä otsikoinnit ovat saaneet eniten vierailijoita. Vetovoimaisimpien otsikoiden ideoita kannattaa hyödyntää myös jatkossa. (Bullock 2018.) Pyritään löytämään parhaiten toimivat blogisivustot ja niiden yhteiset nimittäjät. Onnistuminen voi johtua otsikoinnista tai sisällöstä. (Kananen 2018b, 128.)

Yhteenveto

Onnistuvan, paljon verkkovierailijoita tuottavan otsikoinnin perusohjeet on helppo omaksua. Edellä mainittu ohjeistus otsikon oikeista hakusanoista, otsikon kysymystämisestä ja numeroiden käytöstä auttavat aina hakunäkyvyyden parantamisessa. Ei pidä myöskään unohtaa verkkovierailijoiden tarpeita ja hakukoneiden ohjeistusta sisällön muodosta.

Käsitteitä

SEO, search engine optimization eli hakukoneoptimointi

SERP, Search Engine Results Page eli hakutulos

Kirjoittaja

Jorma Kananen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Liiketalous, tutkimuksen ja kehittämisen yliopettaja, jorma.kananen (at) jamk.fi . Kirjoittaja toimii digimarkkinoinnin ja sosiaalisen median opettajana Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Askel tehokkaampaan otsikkoon. N.d. Viitattu 25.10. 2018. http://www.bloggaus.fi/kirjoittaminen/askel-tehokkaampaan-otsikkoon/.

Bullock, L. 2018. How to write headlines that drive traffic. Blogikirjoitus Smart in Sight:n blogissa 16.10.2018. Viitattu 19.10.2018. https://www.smartinsights.com/content-management/content-marketing-creative-and-formats/how-to-write-headlines-that-drive-traffic/.

Clarke, A. 2017. SEO 2017. Learn Search engine optimization with smart internet marketing strategies. USA: GGSep.

Coins, J. N. d. 5 Easy Tricks to Help You Write Catchy Headlines. Blogikirjoitus Goins, Writer -blogissa. Viitattu 25.10.2018. https://goinswriter.com/catchy-headlines/.

Davis, S. 2013. 3 powerful reasons for using odd numbered lists in your blog post titles. Artikkeli Baker Marketing:n verkkosivuilla 13.3.2013. Viitattu 26.10.2018. https://bakermarketingservices.com/2013/03/3-powerful-reasons-for-using-odd-numbered-lists-in-your-blog-post-titles/.

How to write magnetic headlines. N.d. Artikkeli Copyblogger:n verkkosivuilla. Viitattu 25.10.2018. https://www.copyblogger.com/magnetic-headlines/.

Kananen, J. 2018a. Strateginen sisältömarkkinointi: Miten onnistun verkkosivujen ja sosiaalisen median sisällöntuotannossa? Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja.

Kananen, J. 2018b. Blogi yrityksen strategisena asiakasajurina. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja.

Neidlinger, J. 2014. How to write irresistible blog post introductions that’ll keep your readers reading. Blogikirjoitus 26.11.2014 CoSchedule:n blogissa. Viitattu 25.10.2018. https://coschedule.com/blog/blog-post-introductions/.

Singh, P. 2015. How to make the best blog graphics (for non-designers). Blogikirjoitus CoSchedule:n blogissa 18.3.2015. Viitattu 25.10.2018. https://coschedule.com/blog/non-designers-blog-graphics-guide/.

The Beginners guide to Seo. N.d. Viitattu 21.4.2017. https://moz.com/beginners-guide-to-seo.

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2341-9938-65