Riskinotto korkeushypyssä

Miesten ja naisten eroista ottaa riskiä liiketoiminnassa on runsaasti väitteitä ja havaintoja. Naisten havaitaan kaihtavan riskejä päätöksenteossaan enemmän kuin miehet tekevät.

Tiivistelmä: Miesten ja naisten eroista ottaa riskiä liiketoiminnassa on runsaasti väitteitä ja havaintoja. Naisten havaitaan kaihtavan riskejä päätöksenteossaan enemmän kuin miehet tekevät. Onko tämä tutkimustulos yleistettävissä siten, että se pätee myös urheilussa. Artikkelissa analysoidaan vuosien 2002 – 2012 Kalevan kisojen korkeushyppyä sekä moniotteluiden (7- tai 10-) korkeushyppyosaa. Tulosten mukaan vuosina 2002 – 2012 naiset ovat ottaneet vähemmän riskiä korkeushypyssä verrattuna saman lajin miehiin. Riippuen riskimittarista moniotteluissa otetaan enemmän riskiä (jätetään korkeus väliin) tai vähemmän riskiä (yhden epäonnistuneen hyppy-yrityksen jälkeen kaksi viimeistä yritystä siirretään seuraavaan korkeuteen). Naisten ja miesten välinen ero suhtautumisessa riskiin on yhteensopiva liiketalouden alan tutkimuksista, joissa lähes yksiselitteisesti havaitaan sama ero. Nyt saatujen tulosten mukaan kisaa kohden miehet hyppäävät keskimäärin yhden hypyn vähemmän kuin naiset ja miesten kisoissa jätetään enemmän korkeuksia väliin sen jälkeen kun on saatu vähintään yksi onnistunut hyppysuoritus.

Avainsanat: Korkeushyppy, riskinotto, Kalevan kisat, sukupuolten väliset erot

Author: Seppo Suominen, Haaga-Helia amk, Hietakummuntie 1 A, 00700 Helsinki, seppo.suominen (at) haaga-helia.fi

Click here for full text article

URN

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2341-9938-20

Leave a Comment