Toimitusprosessi

Otamme vastaan sekä englannin- että suomenkielisiä käsikirjoituksia. Päätoimittajat voivat käyttää desk-reject käytäntöä eli hylätä tarjotun käsikirjoituksen, ellei ei täytä lehden tavoitteita tai laatuodotuksia.

Tutkimusartikkelissa noudatetaan tieteellistä kaksoissokko (bouble-blind) vertaisarviointiprosessia, jossa kaksi riippumatonta arvioijaa arvioi artikkelin anonyymisti. Arviointiprosessi kestää noin neljä viikkoa (loma-aikoina saattaa tulla viiveitä). Lopullisen julkaisupäätöksen tekevät päätoimittajat saatujen arviointilausuntojen pohjalta.

Käytäntöön pohjautuvat käsikirjoituksen (Practice-based papers) arvoidaan toimituskunnassa ja palaute lähetetään kirjoittajille. Arviointiprosessi jatkuu kunnes arvioijat ovat täysin tyytyväisiä käsikirjoituksen korjauksiin.

Hyväksytyt käsikirjoitukset julkaistaan Evolving Pedagogy -verkkolehdessä välittömästi.

Käsikirjouksen lähettämisestä, sen julkaisusta ja arvioinnista ei makseta rahallista korvausta.

Toimituskunta

  • Eila Burns, PhD, Päätoimittaja, JAMK University of Applied Sciences
  • Hannele Torvinen, Varapäätoimittaja Head of Research, Development and Innovations, JAMK University of Applied Sciences
  • Outi Niininen, PhD, Varapäätoimittaja, Jyväskylä University
  • Minna Silvennoinen, PhD, Senior Researcher, JAMK University of Applied Sciences
  • Meidi Sirk, PhD, Associate Professor of Vocational Education, Tallinn University
  • Meril Ümarik, PhD, Senior Research Fellow, Associate Professor, Tallinn University
  • Ratih Adiputri, PhD, University Lecturer, Jyväskylä University
  • Heini Ikäheimo, Research Assistant, JAMK University of Applied Sciences
  • Susanna Kanninen, Research Assistant, JAMK University of Applied Sciences