Promoting Cultural Sensitivity in Higher Education: An Educational Approach to Sensitizing Young Travellers for Local Cultures 

Authors: Lénia Marques  and Mariana Oliveira  Abstract  Tourists and hosts are increasingly sharing spaces and infrastructures, and the quality of their interactions could be strengthened within formal and non-formal educational contexts. Following a body of research and practices deriving from intercultural communication, cultural tourism, sociology of tourism,  and behavioural sciences, the project CultSense – Sensitizing […]

Opettajankouluttajien verkkovuorovaikutusta kehittämässä

Kirjoittajat: Riikka Michelsson, Sirpa Laitinen-Väänänen, Eila Burns, Ilona Laakkonen, Susanna Kanninen ja Piia Näykki|  Verkko-opetus ja vuorovaikutus Verkko-opetus ja -vuorovaikutus ovat kaikkien opettajien ja opettajankouluttajien työn arkea. Viimeistään koronapandemia haastoi kaikki oppilaitokset ja niiden opettajat tarttumaan verkko-opetuksen haasteisiin. Tuo ajanjakso toi esille useita näkökulmia verkkoympäristössä työskentelystä. Selvityksissä huomattiin, miten monin eri tavoin verkossa toimiminen kuormitti […]

Pedagogical values in transition when teaching in digital environments: discoveries from participants’ analysis of an online course 

Authors: Leena Rasa,*, Eila Burns , Mirko Prosen, Debra Clendinneng, Maria Cassar , Colla J MacDonald & Sabina Ličen Abstract This article presents the findings of an evaluation of a mixed-method study carried out amongst higher education institution (HEI) educators’ participating in an Erasmus+ funded project entitled Digital Education and Timely Solutions (DIG-IT).  The 25 […]

How is higher education policy adopted in the educational practices of Finnish higher education institutions?

Authors: Carvalho, Carolina; Friman, Mervi; Postareff, Liisa; Mahlamäki-Kultanen, Seija & Alaniska, Hanna Abstract Politics and various reform initiatives challenge higher education institutions (HEI) to develop and transform. During the last few years, demands to enhance education and to research sustainable development have increased strongly. While policies aim to promote change, the institutional norms embedded in […]

Vertaisryhmämentorointi ammattikorkeakoulun esihenkilötyön tukena

Kirjoittajat: Mervi Friman ja Leena Nikander| Tiivistelmä Tässä raportoitavan yhden ammattikorkeakoulun sisällä tapahtuneet tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteena (2020-2021) oli kehittää ammattikorkeakouluihin soveltuvaa esihenkilöiden vertaisryhmämentoroinnin mallia. Käytännön kehikko rakentuu asiantuntijayhteisön esihenkilöiden johtamistoiminnasta, johon suuntautuu vertaisryhmämentoroinnin menetelmällä toteutettu pilottikokeilu. Ennen kokeilun aloittamista esihenkilöiltä (n=52) kerättiin määrällistä tietoa, jonka pohjalta suunniteltiin kokeilun sisältö ja toteutus. Kokeiluun osallistuneet esihenkilöt […]