Eila Burns

Tuloksellista TUVA-pedagogiikkaa

Kirjoittajat: Kaisa Räty & Riia Palmqvist |  Johdanto Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa (2019) linjattiin, että valmistavia koulutuksia kehitetään osana oppivelvollisuuden laajentamista. Koulutusten yhdistämistä perusteltiin sillä, että nivelvaiheen koulutukset olivat osittain päällekkäisiä. Näin ollen hakijan saattoi olla vaikea päättää, mikä koulutuksista vastasi parhaiten hänen koulutustarpeitaan (HE173/2020). Hallituksen esityksen mukaan muutoksen tavoitteena oli muodostaa mahdollisimman joustava koulutuskokonaisuus,…

Continue reading

Transfer of tacit knowledge in organizations

Authors: Soile Hakkarainen, Outi Saramäki & Jenny Makkonen| In recent years, organizations worldwide have come to realise the value of tacit knowledge, the experience and knowhow of their employees. The methods for collecting and sharing this resource, however, are poorly known and implemented. This small survey in four different organizations in Finland reveals the lack…

Continue reading