Matkailu ja kalastus: mistä on kyse?

Suomen vesistöt ovat kalastuksen kannalta Euroopan parhaimpia. Ne ovat puhtaita, laaja-alaisia, monimuotoisia ja suuren saarien määrän vuoksi kaloilla on niissä paljon suojaisia paikkoja. Kalastuksen lupakäytännöt ovat Suomessa yksinkertaisia moneen muuhun maahan verrattuna. Kalastuksen tuotteistamisen yhteydessä palvelut tulee erotella matkailukalastukseen ja kalastusmatkailuun.

Matkailukalastus on matkailijoille yksi aktiviteetti, osa suurempaa matkailupakettia. Kalastusmatkailijan päätavoite matkalla on kalastus ja he ovat määrätietoisesti tiettyä kalalajia kalastavia, tavoitteellisia alan harrastajia, jotka vaativat asiantuntevan ja koulutetun oppaan. Vaikka matkailukalastus ei vaadi oppaalta yhtä paljon taitoa, tulee matkailukalastuskokemuksen olla aina asiakkaalle positiivinen. (1.) Positiiviseen kokemukseen kuuluu muun muassa jonkinlaisen kalansaaliin saaminen, hyvä asiakaspalvelu ja turvallisuus. Matkailukalastuksen tulisi olla matalan kynnyksen kalastustoimintaa, jolloin ennakkotietoa tai kokemusta ei lähtökohtaisesti vaadita (2).

Suomen vahvuudet matkailukalastuksessa

 • Monimuotoiset kalakannat
  • särkikalat
  • ahven
  • kuha
  • made
  • hauki
 • Monimuotoiset ja puhtaat vesistöt (2.)

Matkailukalastuksen palveluita voivat olla

 • Mato-onginta
 • Pohjaonginta
 • Katiskalla kalastaminen
 • Pilkkiminen
 • Verkkokalastus (2.)
 • Vetouisteluretket
 • Heittouistelu (3.)

Matkailukalastuksella hyvinvointia

Blue care on vesistöluonnossa tapahtuvaa ammatillista, tavoitteellista ja vastuullista toimintaa. Blue Care -toiminta luetaan Green Care -toiminnan alalajiksi, sillä edistetään ohjatusti ja tavoitteellisesti ihmisten hyvinvointia luonnon avulla. Luonnon ja vesistöjen hyvinvointivaikutukset perustuvat luonnon tarjoamaan osallisuuteen, elvyttävyyteen sekä kokemuksellisuuteen. Kalastus voidaan lukea Blue Care toiminnaksi, mutta sitä voi olla myös esimerkiksi vesistöjen kunnostustyö tai kalojen bongaus. (4.)

Ictyocare puolestaan sisältää monenlaisia kaloihin liittyviä toimintoja, vetouistelua, pohjaongintaa, heittouistelua, kalan käsittelyä tai kalojen bongausta. Toiminta soveltuu erilaisille ryhmille koululuokista päihdekuntoutujiin. Ictyocare tarjoaa monenlaisia elämyksiä sekä motivoivaa ja aktivoivaa toimintaa, joiden avulla asiakkaalle saadaan niin toimintakyvyn ylläpitoon tarvittavia positiivisia virkistymisen ja voimaantumisen kokemuksia, kuin tavoitteellista ja pitkäkestoisempaa kuntoutusta. (3.)

Esteettömyys kannattaa huomioida

Jokaisella ihmisellä on oikeus kalastaa. Esteettömyys laahaa Suomessa hieman jäljessä useaan muuhun maahan verrattuna, täällä kulkureitit ovat usein kapeita eikä laitureita ole suunniteltu erilaisia kulkupelejä ajatellen. Kalastuspaikat rannoilla kannattaa rakentaa niin, että niihin pääsee esimerkiksi pyörätuolien kanssa. Myös laitureita ja kalastuslauttoja kannattaa varustaa rampeilla ja muilla erikoisrakenteilla, jotta kalastus ja sen tuoma jännitys on kaikkien saatavilla. (5.)

Kirjoittaja: Aija Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

Lähteet ja lisää tietoa

 1. Komo, H. & Selkälä, S. 2018. Saaristo- ja vesistömatkailun Hyvät tuotteet -projektin loppura-portti. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 5/2018. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160844/05_18_Saaristo_Hyvattuotteet_loppuraportti.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 2. Matkalla kalaan. 2019. https://www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/matkallakalaan
 3. Haavisto, P. 2016. Kalastuksesta voimaa. https://www.luke.fi/kalastuksesta-voimaa/
 4. Mitä on Green Care. N.d. http://www.gcfinland.fi/green-care-/
 5. Happonen, J. 2019. Vesistöistä virtaa palveluliiketoimintaan. Päämäärätietoisesti uutta liiketoimintaa pohjoiseen Keski-Suomeen -hankkeen infotilaisuuden tallenne. https://www.youtube.com/watch?v=JjNjDhtEVk0 . 
Rahoittajalogot eu, jamk, witas, hankelogo

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2670-0980-20