Käsityötuotteita myyntiin valmistettaessa tuotekehitys on tärkeää. Hyvin suunniteltu ja toteutettu tuote tuo asiakkaalle lisäarvoa, jolloin se on helppo myydä. Tuote ja sitä säätelevät lait kannattaa kuitenkin tuntea, koska lain mukaan tuotteen valmistaja vastaa siitä, että tuote on asiakkaalle tur-vallinen käyttää. Hyvä käsityötuote on myös hinnoiteltu niin, että tekijä saa palkakseen muutakin kuin tekemisen ilon. (1.)

Ennen kuin aloitat, pohdi seuraavia asioita:

 • Kohderyhmät ja tuotteen käyttöarvo asiakkaalle
 • Yritys- ja tuotekuva
 • Tavoitteet ja visio
 • Muotoilu ja esteettisyys
 • Eettisyys ja ekologisuus
 • Valmistettavuus ja kustannukset
 • Käytössä olevat resurssit
 • Tuoteturvallisuus
 • Lait ja asetukset
 • Vastuukysymykset ja takuu
 • Hinta-laatusuhde
 • Tuoteseloste ja käyttöohjeet
 • Pakkaus ja lisäpalvelut
 • Kilpailijat
 • Markkinointi ja myyntipaikat
 • Yhteistyökumppanien ja jälleenmyyjien ehdot (1.)

Kannattavan tuotteen hinnoittelu

Tuotteen hinnoitteluun vaikuttavat sen valmistuksen kustannukset ja asiakkaiden maksuhalukkuus. Käsi-työtuotteiden kohdalla hinnoitteluun vaikuttaa lisäksi käsityöharrastajien ylläpitämät halvat hinnat, joissa on yleensä huomioitu vain tarvikkeiden kustannukset. Jotta myös omalle työlle saadaan korvaus, voidaan hinnoittelussa käyttää esimerkiksi hinnoittelukerrointa, joka huomioi niin materiaali-, työtunti- kuin yleis-kulutkin ja haarukoi näistä voittomarginaalin kautta hinnan tuotteelle.

On hyvä muistaa, että käsityötuotteista saadut tulot ovat aina verotuksen alaisia. Siviilihenkilö voi ilmoittaa saamansa tulot veroilmoituksella “muut ansiotulot” -kohdassa ja yrittäjät omalla veroilmoituksellaan, oman yritysmuodon mukaisesti. Arvonlisäverovelvolliset tuottajat ilmoittavat arvonlisäverot verottajalle omalla ilmoituksellaan. Käsitöiden tekijä voi hakea myös työhuonevähennystä, sekä poistoja käsitöihin hankkimista koneista ja laitteista veroilmoituksen kautta. (1.)

Tuotteita myydessäsi huolehdi

 • Aktiivisesta yhteydenpidosta yhteistyökumppaniesi kanssa
 • Sopimusten noudattamisesta
 • Aikatauluissa pysymisestä
 • Tuotevalikoiman sisältävän muutamia kannattavia, hyvin liikkuvia perustuotteita ja vaihtuvia trendi- tai kausituotteita resurssiesi mukaisesti
 • Muistiinpanojen tekemisestä käyttämiesi tarvikkeiden ja myytyjen tuotteiden osalta veroilmoi-
  tusta varten
 • Verkostoitumisesta, koska yhdessä voi saada aikaan enemmän kuin yksin (1.)

Tekijänoikeudet

Käsityötuotteet ovat usein uniikkeja, tekijänsä näköisiä tuotoksia. Toisen työn tietoinen kopioiminen kaupallisiin tarkoituksiin voi tuoda ikävän yllätyksen rangaistuksen, vahingonkorvauksen tai hyvityksen muodossa. Mikäli oman tuotteen suojaaminen kiinnostaa, perehdy siihen Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilla (2).

Kirjoittaja: Aija Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

Lähteet ja lisää tietoa aiheesta

 1. Aalto, T. 2016. Opas käsityöläiselle verotukseen ja yritystoimintaan. Opinnäytetyö, AMK. Saimaan ammattikorkeakoulu, liiketalous, liiketalouden koulutusohjelma. https://www.theseus.fi/handle/10024/106462.
 2. Mikä tavaramerkki on? N.d. Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivut. https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit.html.
Rahoittajalogot eu, jamk, witas, hankelogo

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2670-0980-15