Hyvinvointipalvelut matkailussa: mistä on kyse?

Hyvinvointimatkailu on laaja termi, mutta pelkistettynä se voidaan tulkita matkailuksi, joka tuo matkailijalle kokonaisvaltaista, niin fyysistä kuin psyykkistä, hyvää oloa. Hyvinvointimatkailu on yksi globaalisti eniten kasvavimmista matkailun aloista, johon syynä on mm. nykyajan hektinen elämäntapa ja stressaava työ, jotka ajavat ihmisiä keskittymään lomillaan omaan hyvinvointiin. (1.) Globaalisti hyvinvointimatkailun ajatellaan olevan vahvasti kytköksissä kylpylätoimintaan ja erityisiin hyvinvointikeskuksiin (2). Suomen matkailun valttikortteihin kuuluvat järvet, metsät, pohjoinen eksotiikka, sauna ja luonnonrauha, jotka istuvat hyvinvointiteemaan hyvin. Nämä ovatkin niitä elementtejä, joita Suomen hyvinvointimatkailussa tulisi tuotteistaa ja markkinoida niin suomalaisille kuin kansainvälisillekin asiakkaille. (1.)

Hyvinvointipalveluilla pyritään

 • Tuottamaan asiakkaalle kokonaisvaltaista hyvää oloa
 • Antamaan asiakkaalle mahdollisuus päästä irti arjesta ja ladata akkuja
 • Edistämään asiakkaan terveyttä, jopa parantamaan elämäntapoja
 • Antamaan asiakkaalle keinoja jaksamiseen niin arjessa kuin työssä
 • Antamaan asiakkaalle hetki omaa aikaa, mahdollisuus pysähtyä ja kuunnella itseä
 • Asiakaslähtöiseen ja henkilökohtaiseen palveluun (2.)

Hyvinvointia maaseudulta

Maaseutu tuo hyvinvointimatkailulle monipuolisesti lisäarvoa. Luonto on tässä ydinasemassa sen tarjoaman avaran tilan, rauhan ja hiljaisuuden vuoksi. Luonto tarjoaa myös hyvinvointia edistävän ympäristön useille eri aktiviteeteille ja toiminnoille.

Maaseudulla suomalainen puhdas ja turvallinen ruoka sekä luonnon tarjoamat antimet ovat lähellä ja helposti hyödynnettävissä. Myös kulttuuri ja elävä elämä maaseudulla koetaan tärkeäksi osaksi hyvinvointimatkailua. (2.)

Maaseudun etuja

 • Sauna ja saunaperinteet
 • Mökkikulttuuri
 • Ympäristön, ilman ja veden puhtaus
 • Monimuotoiset vesistöt ja luonto
 • Hiljaisuus, tila ja valo
 • Ruoka
 • Aitous ja yksinkertaisuus

Maaseudun haasteita

 • Kielitaito ja viestintä
 • Saavutettavuus
 • Markkinointi ja myynti
 • Esteettömyys
 • Verkostoituminen (2.)

Vinkkejä hyvinvointimatkailun kehittämiseen

Suomessa, etenkin maaseudulla, on valtava kasvupotentiaali hyvinvointimatkailun saralla. Kasvua varten hyvinvointipalveluja tarjoavan yrittäjän on hyvä tuntea tuotteensa kohdemarkkinat ja potentiaaliset asiakkaat sekä tehdä kilpailija-analyysi. Tuotteistamisessa kannattaa huomioida laatukriteerit ja kestävän kehityksen periaatteet. Yhteistyöllä ja verkostoitumisella saadaan aikaan enemmän ja laajempia palvelukokonaisuuksia, jotka palvelevat asiakasta parhaiten. Lähtökohta tuotteistamiselle tulisi aina olla asiakkaan näkökulma koko palvelupolkua ajatellen. (2.) Ajan hermolla pysyminen on tärkeää ja ajankohtaisten aiheiden hyödyntäminen markkinoinnissa kannattavaa. Esimerkiksi Suomen maine maailman onnellisimpana kansana antaa hyvinvointimatkailun markkinoinnille mukavan pohjan ja perustan. (3.)

Kirjoittaja: Aija Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

Lähteet ja lisää tietoa aiheesta

 1. Hyvinvointimatkailu on yksi kansainvälisen matkailun nopeimmin kasvavista osa-alueista. N.d. Business Finlandin verkkosivut. https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/tuotekehitys-ja-teemat/hyvinvointimatkailu/.
 2. Tuohino, A., Eronen, R. & Konu, H. 2015. FINRELAX®- Suomalainen maaseutu hyvinvointimatkailun sisältönä ja toimintaympäristönä -hankkeen loppuraportti. https://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20150169/urn_nbn_fi_uef-20150169.pdf.
 3. Mattila, M. 2019. Suomi on maailman onnellisin maa jo toista vuotta peräkkäin, nyt selvällä erolla muihin. Uutinen Ylen verkkosivuilla. https://yle.fi/uutiset/3-10697080.
Rahoittajalogot eu, jamk, witas, hankelogo

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2670-0980-13