Keskustelua musiikin ja tanssin pedagogiikasta

Verkkolehtemme on koonnut yhteen artikkeleita musiikin ja tanssin oppimisesta ja opettamisesta. Julkaisun avulla halusimme synnyttää keskustelua ja kehittää alan opetusta.

Tällä sivustolla ovat Jamkin ammatillisen opettajakorkeakoulun musiikkipedagogi- ja tanssinopettajaopiskelijat julkaisseet artikkeleita oman opetusalansa ajankohtaisista pedagogisista kysymyksistä. Kirjoittajat opiskelevat opettajakorkeakoulun yhteistyöoppilaitoksissa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa sekä Savonia– ja Karelia-ammattikorkeakouluissa. Mukana on myös Centria-ammattikorkeakoulun musiikkipedagogiksi opiskelleiden artikkeleita.

Tutustu muihin Jamkin julkaisuihin

Lisätietoja Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisutoiminnasta: Jamkin julkaisut (jamk.fi)