Säveltäjien maailmassa – Tutustuminen säveltäjiin lasten maailman kautta

Muistatko, milloin olit oppinut tuntemaan hyvin tunnetuimmat säveltäjät ja sijoittamaan heidät musiikin historiassa oikeille vuosisadoille? Tapahtuiko se kenties vasta korkeakouluopintojen aikana? Onko se tapahtunut vielä tähänkään päivään mennessä? Ja mikä merkitys sillä oikeastaan on? Tätä aloimme pohtia, kun mietimme lasten soitonopetukseen liittyviä osatekijöitä ja haasteita. Säveltäjätuntemuksen oletetaan kasvavan musiikin perusopetuksessa sitä mukaa, kun oppilas soittaa…

Jatka lukemista