Kirjoitusohjeet

Tervetuloa kirjoittamaan Elinikäisen ohjauksen verkkolehteen!

verkkolehdet.jamk.fi/elo

Elinikäisen ohjauksen verkkolehti Elo on avoin verkkojulkaisu, joka kokoaa yhteen elinikäiseen ohjaukseen ja jatkuvaan oppimiseen sekä niiden kehittämiseen liittyvää tietoa ja puheenvuoroja. Lehden tehtävänä on tuoda näkyväksi elinikäisen ohjauksen merkittävyyttä niin elinikäisen oppimisen kuin yhteiskunnallisen ja työelämän kehittämisen näkökulmista.

Elinikäisen ohjauksen verkkolehden toimittamisesta vastaa JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu, ja verkkolehteä toimitetaan yhteistyössä Opetushallituksen Euroguidance-toiminnan sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

Artikkeleiden tyyli ja vaatimukset

Verkkolehden sisältö koostuu erityisesti kahden tyyppisistä kirjoituksista: verkkoartikkeleista, jotka voivat olla sisällöltään ja tyyliltään yleistajuisia ja kevyitä, sekä asiantuntija-artikkeleista, jotka ovat laajempia ja yleensä tutkimustietoon perustuvia kirjoituksia.

Elo-verkkolehden artikkeleiksi hyväksytään ohjaus- ja koulutusalan ammatillisia ja tieteellisiä (ei vertaisarviointia) artikkeleita, hankkeiden ja kokeilujen esittelyjä tai henkilöesittelyitä, lehden teemaan liittyviä puheenvuoroja ja uutisia. Artikkelit voivat olla myös kertomuksia kehittämistyöstä tai hyvistä käytännöistä. Verkkolehti on julkaisukanava myös ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijoille silloin, kun opintotehtävässä on mahdollista tuottaa lopputuotoksena ammatillinen tai tieteellisen tyylinen artikkeli. Kehittämistehtävien raportteja ei sellaisenaan julkaista verkkolehdessä, vaan oppimistehtävien tuotos on aina muotoiltava verkkoartikkelin muotoon.

Verkkolehden sisältöjen muotoa ei ole rajattu ainoastaan kirjoitettuihin teksteihin, vaan otamme vastaan myös videoita ja muuta audiovisuaalista aineistoa. Huomioithan kuitenkin, että audiovisuaalisen julkaisun saatteeksi on syytä aina laatia kirjallinen, selkeä, kuvausteksti.

Suositukset artikkeleiden merkkimääriksi:

Artikkeleiden pituuteen vaikuttaa sen sisältö. Tieteelliset artikkelit voivat perustellusti olla suosituksia laajempia.

  • Kevyempi verkkoartikkeli, esim. hanke-esittely tai uutisteksti: max. 5000 merkkiä (sis. välilyönnit) / n. 2 sivua.
  • Ammatillinen / asiantuntija-artikkeli: max. 15 000 merkkiä (sis. välilyönnnit) / n. 7 sivua.

Pidempiä artikkeleita pyydetään usein lyhentämään.

Saavutettavuus:

Jyväskylän ammattikorkeakoulun verkkosivustoilla pyritään mahdollisimman hyvään saavutettavuuteen. Haluamme, että myös Elinikäisen ohjauksen verkkolehti on kaikkien luettavissa. Tämä on syytä huomioida artikkelin kuvituksessa, kielen selkeydessä sekä otsikoiden käytössä. Kuvioihin merkityt tiedot on hyvä selittää auki myös artikkelin tekstissä.

Verkkolehden toimittaja tarkistaa tekstin ja kuvat saavutettavuuden näkökulmasta ennen julkaisemista. Lisätietoja saavutettavuudesta.

Julkaiseminen

Kaikki lehteen lähetetyt tekstit oikoluetaan ennen julkaisua. Toimitus pidättää oikeuden tekstin
muokkaamiseen ja lyhentämiseen tarvittaessa. Kirjoittajilla on oikeus tarkistaa teksti ennen julkaisua, mikäli siihen on tehty merkittäviä muutoksia.

Kirjoittajille ilmoitetaan, kun teksti on julkaistu sivustolla. Julkaisemisen jälkeen artikkelista tiedotetaan verkkolehden sosiaalisen median kanavissa.

Artikkeleiden mukana voi toimittaa kuvia tai kaavioita. Kuvituskuvaksi voi lähettää myös kirjoittajan henkilökuvan. Lähetä kuvatiedostot erillisinä liitetiedostoina sähköpostissa. Toimitathan kuvista mahdollisimman hyvälaatuisen version toimitukseen. Esimerkiksi kaaviokuvan voit toimittaa erillisenä liitetiedostona alkuperäisessä tiedostomuodossaan (esim. Powerpoint-tiedosto, alkuperäinen kuvatiedosto).

Oikeus teksteihin säilyy kirjoittajilla.

Lähteiden merkitsemisestä:

Kirjoittajat vastaavat tekstiensä lähdemerkinnöistä ja niiden paikkansapitävyydestä. Lähdemerkinnöissä voi noudattaa esimerkiksi opinnäytetöiden raportointiohjeita, ks. esim. JAMKin ohjeistus https://oppimateriaalit.jamk.fi/raportointiohje/