Digitaalinen liiketoimintastrategia, joko olet valinnut omasi?

Kun puhumme liiketoiminnasta, tarkoitamme sitä yrityksen toimintaa, johon useimmiten sisältyy myynti, markkinointi, HR ja tuotekehitys tai tuotanto ja usein myös ostotoiminta. Jostakin kumman syystä, kun lisäämme eteen sanan ”digitaalinen”, eli puhumme digitaalisesta liiketoiminnasta, niin moni vetää yhtäläisyysmerkit markkinointiin. Eli että digitaalinen liiketoiminta on sama asia kuin digitaalinen markkinointi. Ei ole. Digitaalinen liiketoiminta on liiketoimintaa, jossa hyödynnetään internet- teknologioita. Digitaalinen markkinointi puolestaan on markkinointia, jossa hyödynnetään noita samoja teknologioita. Digitaalisuus on toki mullistanut markkinointia viime vuosina todella paljon, ehkä enemmän kuin muita yrityksen osa-alueita yhteensä, mutta yhtäläisyysmerkkejä liiketoimintaan ei silti tule piirtää, ja tässä kirjoituksessa kerron miksi.

Menestyvän digitaalisen liiketoiminnan edellytyksenä on strategia. Siis digitaalisen liiketoiminnan strategia. Se tarkoittaa suunnitelmaa tai tiekarttaa siitä, miten yritys hyödyntää digitaalisia teknologioita, siis internetiä, liiketoimintansa kehittämisessä. Pääsääntöisesti reittejä menestykseen on kolme: joko tavoitellaan nykyisen liiketoiminnan säilyttämistä tai sen kasvattamista, tai sitten tavoitellaan kokonaan uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämistä.

Nykyisen liiketoiminnan säilyttäminen voi olla hyvä strategia silloin, kun teknologioiden kehitys uhkaa koko liiketoimintaa. Tästä esimerkkinä voisi olla yritys, jolla on kivijalkaliike, mutta jonka asiakkaat ovat siirtymässä kilpailijoiden verkkokauppoihin. Tällöin oman verkkokaupan perustaminen on yrityksen elinehto, jotta nykyinen liiketoiminta voisi säilyä edes samalla tasolla.

Jos taas yrittäjä valitsee strategiakseen liiketoiminnan ja asiakasmäärien kasvattamisen, pelkkä verkkokaupan perustaminen ei välttämättä riitä. Ehkä tarvittava kasvu löytyy digitaalisen markkinoinnin avulla, kun saadaan houkuteltua uusia asiakkaita. Tarvitaan ehkä myös digitaalista asiakkuuksien hallintaa, eli CRM:ää, jotta nykyasiakkaiden tarpeet ja toiveet pystytään täyttämään mahdollisimman hyvin. Keinovalikoimassa voi olla myös pilvipalvelut, joilla yrityksen sisäisiä toimintatapoja voi tehostaa.

Jos yrittäjä sen sijaan tavoittelee digitaalisuudesta kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, strategiatyöhön tarvitaan erityistä luovuutta. Mahdollisuuksia on toki monia ja niiden sopivuus on yrityksessä huolellisesti mietittävä. Yksi yritys saattaa panostaa palveluihin entisen tuotekatalogin rinnalla, toinen saattaa luoda liiketoimintaa esineiden internetin (IOT) avulla. Entä löytyisikö nykyisistä toimittajista tai asiakkaista sellaisia, joiden kanssa voisi löytyä yhteistä uutta liiketoimintaa, verkostona?

Olipa yrityksen strateginen valinta millainen tahansa, sen käytäntöön vienti vaatii osaamista niin digitaalisuudesta kuin myös esimerkiksi muutoksen johtamisesta. Osaamisen hankintaan ja täydentämiseen voi hyödyntää ammattikorkeakoulujen täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia. Tämä blogikirjoitus on tuotettu osana Digitaaliseen liiketoimintaan keskittyvää erikoistumiskoulutusta, jota suunnitellaan yhteistyössä 18 ammattikorkeakoulun kanssa.

Lue lisää Digitaalisen liiketoiminnan erikoistumiskoulutuksesta, koulutus käynnistyy 1.3.2018

Riikka Ahlgren, JAMK University of Applied Sciences, School of Business, riikka.ahlgren (at) jamk.fi

URN

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2341-9938-25

Leave a Comment