Linkkejä hankkeisiin

Sata vuotta täyttävän Suomi-neidon helmoista löytyy koulutuksellisiin siirtymiin liittyvä hanke poikineen. Jo yksistään ZOOMIn koordinaation alla on 52 valtakunnallista tai alueellista hanketta. Alle on kerätty linkkejä Oman polun ”sisarhankkeisiin”, eli sellaisiin hankkeisiin, joissa toimenpiteitä kohdistetaan toisen ja korkea-asteen väliseen siirtymään.

Sujuva on vuosina 2015-2017 toteutettava Oulun ja Lapin yliopiston hanke, jossa tavoitteena on sujuvoittaa opintopolkua lukiolaisesta yliopisto-opiskelijaksi. Hankkeessa on mukana yhdeksän yhteistyölukiota Pohjois-Pohjanmaalta ja Lapista.

https://sujuvahanke.wordpress.com/

Jatkoväylä pyrkii sujuvoittamaan siirtymää ammatillisesta toisen asteen koulutuksesta ammattikorkeakouluun. Hanke toteutetaan vuosina 2016-2018 hallinnoija Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sekä kymmenen osatoteuttajan (ammattikorkeakouluja sekä ammattillisia oppilaitoksia) yhteistyönä.

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/jatkovayla-sujuvasti-ammatillisesta-koulutuksesta-ammattikorkeakouluun/

LukioTEKO-hankkeessa kehitetään työelämälähtöisempää lukiokoulutusta lukuvuosina 2016-17 sekä 2017-18. Kyseessä on valtakunnallinen hanke, jossa mukana ovat Turun, Tampereen, Vaasan ja Kaarinan kaupunkien lukiokoulutukset sekä Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu.

http://www.koulutustakuu.fi/lukiotekoblogi/

Lukio-TEKO-hankkeen paperiesitteet ovat kuvattuna täällä.

INNOSTAMOssa siirtymävaihetta pyritään tukemaan kehittämällä mm. yrittäjyyden oppimista tukevia, uudenlaisia oppijakeskeisiä ja poikkialaisia yrittäjyyden oppimisympäristöjä. Hanke sijoittuu Varsinais-Suomeen, ja sitä koordinoi Salon seudun koulutuskuntayhtymä vuosina 2015-2017. Neljä osatoteuttajaa ovat Turusta, Liedosta ja Raisiosta.

http://www.sskky.fi/kuntayhtyma/kehittamistoiminta/innostamo
https://www.facebook.com/innostamopopup

OSATA – Osaamispolkuja tulevaisuuteen -hankkeessa tavoitteena on toteuttaa toimintamalli osaamisidentiteetin kehittymisen tukemiseksi. Hankekumppanit ovat Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus koordinoijana sekä ammattikorkeakoulut Hämeestä ja Oulusta, ammattiopisto Raahesta, koulutuskuntayhtymät Sedu ja Lappia sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Opus. Hanke toteutetaan vuosina 2016-2019.

http://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/tutkimus/hankkeet/koulutus/Sivut/osata.aspx

TeiniMINNOtalkoot-hanketta ovat vuosina 2016-2018 toteuttamassa kumppanit Metropolia ammattikorkeakoulu, Espoon ammattiopisto Omnia sekä Innovaatiomestarit Oy. Hankkeessa kehitetään monialaista ja moniasteista, uudenlaista oppimisen ja opettamisen mallia, jolla edistetään opiskelijoiden innovaatiokompetenssin kehittymistä.

http://www.metropolia.fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/teiniminno/
https://wiki.metropolia.fi/display/teiniminnoesp/Etusivu

SIIMA-hanke keskittyy maahanmuuttajille suunnatun siirtymävaiheen koulutusmallin kehittämiseen vuosina 2016-2018. Malli rakentuu opetuksen pedagogisista ratkaisuista, ohjauksen tukitoimista sekä valmentavien opintojen kokonaisuudesta (40 op). Toteuttajana on Oulun ammattikorkeakoulu.

http://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/siima

Smidiga övergångar i Svenskfinland on hanke, jossa rakennetaan ja pilotoidaan siirtymävaiheen toimintamalleja. Nämä mallit perustuvat paikalliseen, alueelliseen ja kansalliseen, suomenruotsalaisten koulutuksenjärjestäjien yhteistyöhön. Hanketta vetää Yrkesakademin i Österbotten vuosina 2016-2019. Mukana on kaksi ammattikorkeakoulua sekä neljä ammatillista oppilaitosta.

http://www.yrkesakademin.fi/index.php/utveckling-projekt/pedutveck/item/smidiga-overgangar-i-svenskfinland-s20825

Stora Komet – vägledningsprojektet på svenska i Nyland -hanketta toteuttaa ammattikorkeakoulu Novia vuosina 2016-2019. Hankkeessa tuetaan suomenruotsalaisten, uusimaalaisten nuorten sujuvia siirtymiä eri elämänvaiheissa. Mukana hankkeessa ovat myös Luckan rf, Arcada, Prakticum sekä Axxell.

https://www.novia.fi/storakomet

Vauhtia väylälle -hankkeessa kehitettiin ammattikorkeakoulun alakohtaisista opinnoista opintojaksoja tarjottavaksi toiselle asteelle. Hankkeen toteuttajana toimi Centria ammattikorkeakoulu vuosina 2015-2016.

Hankesivut: http://tki.centria.fi/hanke/vauhtia-vaylalle/5882/5882/5882
Hankkeen julkaisu: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7173-10-7

ZOOMI on kansallinen koordinointihanke, josta vastaavat Opetushallitus sekä Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry. vuosina 2015-2018. Hankkeen tavoitteita ovat mm. valtakunnallisen yhteistyöverkoston muodostaminen sekä ESR-hanketoimijoiden tukeminen, neuvominen ja kouluttaminen.

http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/zoomi