Yhteystiedot

Hanna Räisänen, julkaisukoordinaattori/publications coordinator, 040 865 0801
Pekka Salminen, graafinen suunnittelija/graphic designer, 040 594 6327
Teemu Makkonen, kirjastonjohtaja/library director, 040 594 6587

etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu