Mikä ihmeen EDU 2.0?

Mikä on EDU 2.0? Miksi se on tarpeellinen? Nämä olivat tyypillisemmät kysymykset, joihin etsimme vastauksia kun lähdimme kokeilemaan uudenlaisen oppimisympäristön käyttöä Jyväskylän ammattillisessa opettajakorkeakoulussa. Tässä artikkelissa kerromme käyttökokemuksiamme EDU 2.0 oppimisympäristöstä ja ehdotamme miten sen käyttöä voisi edelleen tehostaa.Markku Rissanen & Eila Burns
JAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

e- oppimisympäristö pilvipalveluna

EDU 2.0 on pilvipalveluna hallinnoitu e-oppimisympäristö, jonka tavoitteena on pyrkiä vastaamaan nykyisiin oppimisympäristöhin liittyviin haasteisiin. Tätä tavoitellaan oppimisympäristön yksinkertaisuudella, tehokkuudella, helppokäyttöisyydellä, ajanmukaisuudella ja visuaalisuudella.

Pilvipalveluna ympäristö on välittömästi käyttöönotettavissa ilman latauksia tai asennuksia. Järjestelmän avulla opetus ja opiskelu onnistuvat ajasta ja paikasta riippumatta oppilaitoksessa, kotona tai mobiilisti missä vain. Opiskelijoilla on käytettävissään sähköiset kalenterit, forumit, wikit, blogit ja chat vuorovaikutus- ja yhteydenpitotarpeisiinsa. Päämääränä on opetuksen ja opiskelun tehokkuus ja miellyttävyys. EDU 2.0 käyttöliittymä on optimoitu mukautumaan mobiili-laitteisiin kuten älypuhelimiin, tablet-tietokoneisiin ja iPad:iin. Käyttäjämäärien kasvu onkin ollut huimaavaa. Oppimisympäristö lanseerattiin koulujen käyttöön 2007 ja jo vuonna 2013 sillä oli yli miljoona käyttäjää. Viikoittain oppimisympäristöön tulee 15 000 uutta käyttäjää (http://www.edu20.org/info/history).

EDU 2.0 oppimisympäristöpalvelun tuotannon taustalla on Graham Glassin vuonna 2006 Yhdysvalloissa perustama yritys. Oppimisympäristöä voi käyttää ilmais- tai maksullisena versiona. Ilmaisversioon sisältyy runsas valikoima eri ominaisuuksia, muun muassa käyttöoikeus jopa 2000 opiskelijalle sekä rajoittamaton tallennustila.

Saatavilla olevat maksulliset versiot yksittäisille opettajille ja organisaatioille (Premium) sisältävät teknisen tuen ja valikoiman kehittyneitä lisäominaisuuksia mm. automaattinen käännöspalvelu keskustelualueella, sähköinen kaupankäynti ja web-konferenssien integrointimahdollisuus.  Palvelun portaalisivut, joiden kautta kirjaudutaan järjestelmään, ovat suurelta osin hallinnoijan muokattavissa. Maksullisissa versioissa myös verkkosivun osoite (URL) on mahdollista valita ja muuttaa esimerkiksi muotoon www.teachereducationcollege.fi.

 

Miten EDU 2.0 on käytetty ja kokeiltu?

Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa EDU 2.0 ympäristön soveltuvuutta kokeiltiin maksullisessa koulutuspalveluliiketoiminnassa. Tarkoituksena oli testata soveltuisiko se kansainväliseen koulutusliiketoimintaan sisällytettäväksi sähköiseksi oppimisympäristöksi.

Ympäristön toimivuuden ja soveltuvuuden pilotointi koulutuspalveluliiketoiminan tarpeisiin aloitettiin vuonna 2009. Pilotointi toteutettiin ilmaisversiolla ja sitä  testattiin lyhyillä opintojaksoilla ja pienellä opiskelijamäärällä. Mobiilikäytettävyyttä verrattiin  JAMKn käytössäolevaan Optima- alustaan sekä muihin yleisiin ja laajasti käytettyihin alustoihin kuten Fronter:iin, Moodle:en and Blackboard:iin.

Ryhmä ammatillisiksi opettajaksi opiskelevia käytti yhtäaikaisesti Optimaa ja EDU 2.0:aa. Kaikki  opettajankoulutukseen suunnatut verkkokurssit rakennettiin molempiin ympäristöihin ja ne molemmat olivat opiskelijoiden käytettävissä. Opiskelijat valitsivat itse kumpaa ympäristöä he halusivat käyttää enemmän. Pääasiassa palaute ja kokemukset piloteista olivat rohkaisevia. Kokeilukäytön aloittaneet opettajat pitivät ympäristöä yksinkertaisena, saavutettavana ja helppokäyttöisenä. Alla muutamia opiskelijapalautteita ensimmäisestä pilottivaiheesta.

Opiskelija 1: Oppimisalustana EDU20 on täysin kilpailukykyinen esim. Moodlen kanssa. Itse pidän sitä jopa miellyttävämpänä käyttää. Kaikkia ominaisuuksia en tosin ole käyttänyt. Hyvänä puolena pidän myös sitä, ettei käyttäjätilejä tarvitse sulkea opintojen päättyessä.

Kokonaisuutena EDU20 on hyvä opetus ja ryhmätyöväline. Optimalla on tietenkin oma paikkansa, mutta se on sitten toinen juttu se.

Opiskelija 2: Voisin lyhyesti listata positiiviset puolet seuraavasti; toimiva ja selkeä ympäristö, helppokäyttöinen, teknisesti toimiva, toimii aidosti sosiaalisena mediana, tukee ryhmätyötä, tiedonjakoa ja kommunikointia. Heikkouksia en oikeastaan muista.

4GEE hanke ja pedagogisen  taustan vahvistuminen

Vuoden 2009  pilottivaiheen kuluessa pilvipalvelut ja opiskelun yhteisöllisyyys sekä Personal Learning Envrioment (PLE) e-oppimisen filosofiana nousivat puheenaiheiksi koulutusorganisaatioissa kaikkialla maailmassa. Havaitsimme, että EDU 2.0 seurasi tätä kehitystä nopeammin kuin useat kilpailijat.

Vuonna 2011 alkanut uuden opetusteknologian osaamista kehittävässsä 4GEE hankkeessa lähdettiin lähemmin tarkastelemaan EDU 2.0 ominaisuuksien soveltuvuutta kehittyneeseen mobiiliopimiseen. EDU2.0 näytti mukautuvan eri mobiilipäätelaitteiden näyttöihin ja soveltuvan monikanavaisten mobiilikurssien tuottamiseen, joten aloitimme uusia kokeiluja iPad:lla, älypuhelimilla, kuten iPhone, Androida, ja myöhemmin Windows Mobile käyttöjärjestelmiä käyttävillä laitteilla. EDU 2.0 mobiili-käyttöliittymä oli erilaisten toimintojen mm. keskustelualueen, tehtävien palautuksen osalta nopea, pelkistetty ja helppokäyttöinen.

Kansainvälisiä hankkeita ja koulutuspalveluliiketoimintaa Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu on toteuttanut  useissa eri maissa jo yli 15 vuoden ajan. Näissä ympäristöissä käyttökieli on englanti, jonka hallinta on kuitenkin joillakin asiakkaillamme ollut varsin vajavaista.

EDU 2.0 oppimisympäristö pystyi osittain vastaamaan tähän haasteeseen. Se tukee yli 20 eri kieltä, muun muassa useita harvemmin koulutuksissamme käytettyjä kieliä kuten venäjää, kiinaa, serbiä ja arabiaa. Lisäksi havaitsimme, että EDU 2.0 on integroitu Google Translate sovellukseen, joka tarjoaa viestien ja keskusteluforum lähetysten “automaattikäännöksiä”. Tämä palvelu on osoittautunut hyödylliseksi silloin kuin osallistujilla on ollut käytössä useita eri kieliä tai kun osallistujien englannin kielitaito on ollut puutteellinen.

 

 

Verkkokurssit ja kokemukset vuosilta  2011 – 2012

AOKKssa toteutettiin 11 erilaista verkkokurssia EDU2.0 maksullista oppimisympäristöä hyödyntäen vuosina 2011–2012.

Verkkovälineitä osaamisen tunnistamiseen kurssi oli ensimmäinen täysin verkkopohjainen, mobiilikäyttömahdollisuuteen pohjautuva toteutus. Kurssi avattiin opiskelijoille 1. syyskuuta 2011 heti kun AOKK:lla oli lupa käyttää maksullista (Premium) versiota. Kurssille ilmottautui  26 aikuisopiskelijaa. Heille laadittiin lyhyt kuvitettu e-käyttöopas tukemaan kaikille tuntemattoman EDU 2.0 ympäristön käyttöä.

Täydennykoulutuksessa EDU 2.0 pilotoitiin ammatillisten erityisoppilaitosten koulutussunnittelijoille ja opettajille suunatussa Erilainen oppia verkossa  kurssilla sulautetun opetuksen menetelmin. Kokeiluja tehtiin myös Ammatillinen erityisopetus (SEN) e-kurssilla kv-koulutusryhmille ja Verkkooppiminen kurssilla (Web-based learning in VET) opettajille ja esimiehille ammattiopistoissa.

 

Alla lyhyesti koottuna muutamia opiskelijoiden huomioita EDU 2.0 käytöstä eri kursseilta sekä opettajan kommentti:

  • Kirjautuminen ympäristöön oli helppoa
  • Keskustelu ja chatissa ja blog:ssa oli vilkasta ja opiskeluorientoitunutta
  • Tehtävien palautukset koettiin helpoksi
  • Käyttöliitymä mukautui/tunnisti eri päätelaitteet automattisesti ja sopi mobiililaitteille

Opettajan kommentit:

Olin tyytyväinen saadessani  kokeilla EDU 2.0 online oppimisympäristöä  neljän eri koulutusryhmän kanssa. Kaikille ryhmille luotiin erilliset oppimisyhteisöt. Yksi oppimisympäristö suunniteltiin ja luotiin erityisesti vain verkko-opiskeluun ,se ei sisältänyt lainkaan face-to-face  kohtaamisia. Muut kolme sisälsivät elementtejä sulautuvasta oppimisesta jossa EDU 2.0 tarjosi ylimääräisen areenan yksilölliseen oppimiseen kontaktikohtaamisten lisäksi.

Alustojen luominen olisi ollut monimutkaista ilman teknistä apua ja tukea EDU 2.0 asiantuntijaltamme. Hänen avullaan ja opastuksellaan rakennusprosessi oli suhteellisen helppoa ja sujuvaa. Rakennettuamme oppimisympäristön perustan  valmiiksi sen päivittäminen ja personointi kuhunkin eri tarkoitukseen oli loogista ja suoraviivaista. 

Yleisesti ottaen EDU 2.0 online oppimisympäristö oli helppo käyttää ja ylläpitää. Erityisesti pidin oppimisympäristön mobiiliversiosta; se oli hyvin käyttäjäystävällinen. Löysin EDU 2.0:n tarjoamia eri työvälineiden kautta uusia mahdollisuuksia hyödyntää yhteistyötä (wiki, keskustelut, chat) ja eri tehtävien valikoimaa (palautekyselyt, tietovisa, essee) hyvin käyttökelpoisina.

Muutama käytetty termi  kuten “luokka”, “arviointikirja”, “oppitunti” eivät oikein sovi aikuiskoulutettaville ja aiheuttivat hieman hämmennystä heidän keskuudessaan.  Mikäli järjestelmä sallii käyttäjien muokata näitä asetuksia (termejä, nimikkeitä) tällöin ympäristö olisi vielä mukautuvampi, huomioiden eri ikäiset koulutusryhmät.  

 

Käyttö kansainvälisissä koulutuksissa

Vaativimmat EDU 2.0 toteutukset tehtiin kv-koulutusviennin tarpeisiin, muun muassa eri oppilaitosten ja instituutioiden kouluhallinnon henkilöstölle Makedoniassa ja Kosovossa. Keväällä 2012 Jyväskylässä koulutettiin ryhmä saudi-arabialaisia ammatillisia opettajia. Heille luotu e-oppimisympäristö Training programme for VET teachers in teaching methodology rakennettiin EDU 2.0:aan.

Tämä Saudi-Arabiasta tulleille ammatillisille opettajille suunnattu täydennyskoulutus oli kaikkein vaativin  EDU 2.0 ympäristön toteutetuksista. Huhtikuun alussa luotiin kolme erilaista verkkokurssia palvelemaan 20 saudi-arabialaisen ammatillisen opettajan e-oppimisen tarpeita. EDU 2.0 tarjosi runsaasti mahdollisuuksia opiskelijoiden vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön sekä kouluttajien kanssa että oppimispiirien sisällä ja välillä. Opiskelijoilla oli käytettävissään sähköiset kalenterit, forumit, wikit, blogit ja chat vuorovaikutus- ja yhteydenpitotarpeisiinsa, joita he käyttivät hyvin aktiivisesti. Erinomaista oli myös se, että saudi-arabialaiset opettajat pystyivät käyttämään EDU 2.0 käyttöliittymää arabiaksi. Tämä helpotti joidenkin opiskelijoiden työskentelyä, sillä muutaman opiskelijan englannin kielen taito ei ollut kovin hyvä.

Mitä olemme oppineet?

Pääasiallinen tarkoituksemme oli kokeilla EDU 2.0 ympäristön mobiilikäyttöominaisuuksia ja sen soveltuvuutta kansainvälisen koulutusliiketoiminan sähköiseksi oppimisympäristöksi. Kaikissa kokeiluissamme mobiilikäyttö osoittautui toimivaksi ja käyttäjäystävälliseksi. Esimerkiksi keskustelut, wiki-palvelu ja tehtävien palautus toimivat mobiiliympäristössä varsin tehokkaasti. Lisäksi opiskelijoiden ei tarvitse kirjautua useaan eri oppimisympäristöön, jos he haluavat käyttää keskustelupalstaa, chattia, blogia tai wikiä –kaikki työkalut löytyvät EDU 2.0.

Kansainväliseen koulutusliiketoimintaan EDU 2.0 antaa monia mahdollisuuksia. Ympäristöä voidaan käyttää yli 20 eri kielellä samoin automaattinen chat-viestien ja keskusteluforumin käännöspalvelut ovat erinomaisia tukitoimintoja kansainvälisessä ympäristössä toimittaessa.

EDU 2.0 onkin monipuolisuudessaan ylittänyt  useimpien opiskelijoiden ja kouluttajien tarpeet ja se näyttäisi soveltuvan hyvin kansainvälisiin tarpeisiin.  Käytön tehokkuutta ja e-opiskelun vaikuttavuutta voitaisiin lisätä yhä edelleen laajentamalla ja monipuolistamalla pilvipalveluna tarjottavan oppimisympäristön käyttöä.

Markku Rissanen & Eila Burns
Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu