Liikkuva kuva osaksi oppimista

Video on havaittu hyväksi tavaksi rikastuttaa oppimateriaaleja ja moni opettaja tutustui ja tuotti videoita koulutuksen aikana. Laadukkaiden videoiden tuottaminen on teknisesti vaativaa ja edellyttää enemmän tekniseltä ympäristöltä, kameralta, äänentoistolta ja valistukselta. Videoiden tuottamiseen voivat opettajat hyödyntää Jyväskylän ammattikorkeakoulun tuotantostudiota. Opettajaryhmässä pohdittiin laadukkaan videotuotannon raskautta ja kokeiltiin kännykkävideoiden käyttöä ja upottamista Optimaan. Videon kommentointimahdollisuus herätti uusia…

Jatka lukemista

Etäläsnäolo

Moni verkkowelho oli käyttänyt Adobe Connect- järjestelmää luennoimiseen ja ohjaukseen jo aikaisemmin. Haasteeksi koetettiin tekniikan ongelmat ja opettajan oma osaaminen. Saimme kuitenkin erittäin onnistuneen kokemuksen etäläsnäolosta käyttämällä laadukasta mikrofonia, joka poimi luokkatilasta kaikkien äänet etäosallistujien kuultavaksi eikä opettajakaan ollut sidottu mikrofonin piuhan päähän. Etäläsnäolijoiden äänet kuuluivat selkeinä ja kuvat näkyivät opetustilan toiselta tykiltä. Kokemus oli…

Jatka lukemista

Optima ytimenä

Tieto- ja viestintätekniikan kehitys on nopeaa. Uusia pilvipalveluja, joita opettajat voisivat hyödyntää opetuksessaan, syntyy kiihtyvällä tahdilla. Palveluiden haltuunotto ja teknologiassa mukana pysyminen aiheuttaa haasteen hallitulle teknologian käytölle ja edelleen opetusteknologian johtamiselle. Verkkowelho-koulutuksen aikana puntaroimme oppimisalustaamme ja sen merkitystä verkkotuetussa opiskelussa. Totesimme, että Optima toimii hyvänä ytimenä, johon voi tarvittaessa liittää ulkopuolisia palveluita kulloisenkin tarpeen tyydyttämiseksi….

Jatka lukemista

Verkkowelhot jakamassa taikojaan

Ryhmä aktiivisia Jyväskylän ammattikorkeakoulun opettajia perehtyi Verkkowelho –koulutuksessa tieto- ja viestintätekniikan tarjoamiin mahdollisuuksiin monipuolistaa oppimisympäristöjä. Teknologian opetuskäytölle on paljon odotuksia. Oppimisen tueksi valjastetun tekniikan tulisi edistää osaamisen kehittymistä tukemalla mm. vuorovaikutuksellisuutta, yksilöllisiä oppimistyylejä, palautteen antamista, yhteistyötä ja yhteisöllisyyden kehittymistä. Näihin haasteisiin me oppivana opettajajoukkona etsimme ja innovoimme ratkaisuja. Verkkowelho herätti ajatuksia ja ideoita, joita yhdessä…

Jatka lukemista