Yhteystiedot

Koordinaattorina Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Sisällöllinen johtaja, tutkijakehittäjäkumppanuus
Asiantuntija Johanna Heikkilä, 040 848 8623, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Projektipäällikkö, hallinnointi ja viestintä
Projektipäällikkö Jaana Saarisilta, 040 838 0417, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Toimintatutkimus 4 vastuuhenkilö
Tutkija, yliopettaja Tapio Mäkelä, 050 520 6603, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Arcada – Nylands svenska yrkehögskola
Tutkija, yliopettaja Jukka Piippo, 040 689 0050, etunimi.sukunimi@arcada.fi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Tutkija, projektipäällikkö Sami Jantunen, 040 502 5071, etunimi.sukunimi@lut.fi

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tutkija, tutkijayliopettaja Merja Sankelo, 040 830 4234, etunimi.sukunimi@seamk.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tutkija, erikoistutkija Timo Sinervo, 040 575 2751, etunimi.sukunimi@thl.fi

Työterveyslaitos
Tutkija, erikoistutkija Seppo Tuomivaara, 040 578 3832, etunimi.sukunimi@ttl.fi

Vaasan yliopisto
Tutkija, Head of Industrial Management Unit Marja Naaranoja, 044 024 4530, etunimi.sukunimi@uwasa.fi