OSUVA-verkoston työpajat

Osuvan loppuseminaari veti yhteen mielenkiintoisen matkan innovaatiotoiminnan johtamisen parissa 10.12.2014

Osuvan verkosto sekä osallistuvan innovaatoiminnan johtamisesta kiinnostuneet tahot kokoontuivat Arcadaan Helsinkiin kuulemaan projektin ja tutkimuksen tuloksista. Alta löydät tilaisuudessa esitetyt aineistot sekä pääset katsomaan Professori Petri Virtasen paljon keskustelua herättäneen esityksen ”Palveluiden käyttäjä – sosiaali- ja terveyspalveluiden unohdettu luonnonvara?”.

Osuva-tiimi kiittää kaikkia seminaariin sekä projektin toteutukseen osallistuneita tahoja ja henkilöitä sekä toivottaa mukavaa joulua ja osallistuvaa vuotta 2015!

Palaa tilaisuuden tunnelmiin täällä videotrailerin muodossa.

Petri Virtasen esitys, video

Petri Virtasen esityskalvot

Osuvan tulokset pähkinänkuoressa

Osuva_surveyn tulokset

Yhteistä ymmärrystä synnyttämässä

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Osuvan puolivälin workshop koko verkostolle järjestettiin 22.5.2013

Teemana oli palveluiden kehittämisen eri muodot ja kokemukset projektin puolivälissä. Kuulimme myös kattavan Osuva-kyselyn tuloksista.

Yli-innovaatioaktivisti Anssi Tuulenmäki Aalto-yliopiston poikkitieteellisestä tutkimusryhmästä ja mm. MIND innovaatiokoneistosta jakoi näkemyksiään toimintatapainnovaatioiden rakentamisesta. Pelkkä suunnittelu ei riitä uudenlaisten asioiden synnyttämisessä vaan tarvitaan kokeiluja. Tee eri asioita kuin muut tai samoja asioita eri tavalla.

”Suomalaisten pitäisi unelmoida suuria ja ryhtyä heti kokeiluihin sen sijaan että pienetkin uudistusajatukset näivetetään kokouskierteessä”. Anssi kyseenalaisti meidän pinttyneet tapamme ja kehottaa jahkailun sekä ainaisen suunittelun sijaan toimimaan.

Kokeilut ovat edenneet myös kohdeorganisaatioissa ja saimme kuulla niistä Akselin ja Jyväskylän kaupungin casejen osalta. Myös kattavan Osuva-kyselyn (n = 2282) alustavat havainnot herätti keskustelua ja pääset tutustumaan niihinkin alla.

Alustajien esitykset:

Timo Sinervo / THL: OSUVA-kyselyn tulokset
Elisa Valtanen / Työterveyslaitos: Palveluiden kehittäminen osallistuvasti, alustavia tuloksia
Eija Mäkilä / Perusturvakuntayhtymä Akseli: Kokemuksia yhteisestä kehittämisestä vuodeosaston arjessa
Juha Tuulaniemi / JAMK: Palvelumuotoilu perheiden palveluiden kehittämisen välineenä
Anssi Tuulenmäki / Aalto yliopisto: Toimintatapainnovaatiot: Lupa toimia eri tavalla

   

Avausworkshop polkaisi verkoston työskentelyn käyntiin 16.5.2012 Helsingissä

OSUVA kutsui koolle kaikki projektin työ-, hyödyntäjä- ja tutkijaorganisaatiot. 16.5. järjestetyn workshopin tavoitteena oli etsiä yhteistä ymmärrystä  osallistuvasta innovaatiotoiminnasta ja sen johtamisesta.

40 henkinen, aktiivinen joukko työsti mielenkiintoisten ja valtavasti ajatuksia herättävien alustusten jälkeen kysymyksiä, jotka aiheessa itseä askarruttavat.  5 ryhmää päätyi 6 kysymykseen:

Askarruttavat kysymykset

Alustajien esitykset:

Tuomo Alasoini / Tekes: Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita
Tuula Jäppinen / Kuntaliitto: Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta kunta-alalla
Timo Suhola / Eksote: Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä
Ilkka Vehkaperä / Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri: Herätteleviä ajatuksia ja odotuksia osallistuvaan innovaatiotoimintaan