Mikä on OSUVA?

OSUVA on Tekes-osarahoitteinen tutkimusprojekti, jossa tutkitaan osallistuvaa innovaatiotoimintaa ja sen johtamista edistäviä tekijöitä monialaisesti. Tutkimuskohteeksi on  rajattu sosiaali- ja terveydenhuollon muutostilanteet. Projektissa etsitään keinoja parantaa johtamista, luottamusta ja sitoutumista sekä edistää luovuutta ja kehittämistoimintaa työyhteisöissä.

Työorganisaationa ja kumppaneina ovat Etelä-Karjalan Sosiaali- ja Terveyspiiri, Jyväskylän hoivapalveluyhdistys ry, Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut, Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimi, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalue, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Perusturvakuntayhtymä Akseli sekä Vaasan kaupunki. Hankkeessa rakennetaan konkreettisia uudistuksia ja toimintatapojen muutoksia kiinteässä yhteistyössä.

Projektin tavoitteena on synnyttää aito innovaatiotoiminnan ja sen johtamisen tutkimisen sekä kehittämisen kumppanuusverkosto, jonka tavoitteena on sekä menetelmällinen että teoreettinen uuden luominen.

Tutustu Osuvaan syvemmin tämän julkaisun avulla.

  
Yhteiskehittämistä Avausworkshopissa 16.5.2012.