OSUVA-projektin julkaisut

Tieteelliset julkaisut ja artikkelit

Aslani A., Naaranoja M. (2015) A systematic-qualitative research for diffusion of innovation in the Primary Healthcare Centers (Journal of Modelling in Management, julkaistaan 2015)

Kazmi A., Naaranoja M. (2014) Diversified workforce ensures enhanced levels of organizational creativity through `Transformational Leadership´(GSTF Journal on Business Review (GBR) Vol.2 No.4, July 2013, 72-80)

Kazmi A., Naaranoja M. (2014) Collection of change management models – An opportunity to make the best choice from the various organizational transformational techniques. (GSTF Journal on Business Review (GBR) Vol.2 No.4, July 2013 44-57)

Aslani A., Naaranoja M. (2013) Characters of Innovation Management in the Primary Health Care Centers (Organizacija 2013, 46, 3, 108-144)

Aslani A., Naaranoja M. (2013) Mechanisms of Innovation Improvement in the Primary Healthcare Centers (International Journal of Public and Private Healthcare Management and Economics 2013, 3, 2, 35-46)

Heikkilä, J., Jantunen S., Mäkelä T., Naaranoja M., Piippo J., Sankelo M., Sinervo T., Teriö, J., Tuomivaara S. (2012). Osuvan julkaisu Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa: Osallistuva innovaatiotoimina ja sen johtamista edistävät tekijät – monitieteellinen näkökulma


Ammattilehdet

Sankelo M. (2014) Uusi malli johtamiseen ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen keskussairaalassa. Proterveys. Hyväksytty julkaistavaksi

Sankelo M. (2014) Työelämä uudistuu työntekijälähtöisellä innovaatiotoiminnalla. AMK-lehti / Journal of Finnish Universities of Applied Sciences. Hyväksytty julkaistavaksi.

Sankelo M. (2014) Menestys rakentuu luottamukselle, Premissi 1, 32–35. 

Sankelo M. (2013) Miten innovaatioiden syntyä voidaan organisaatioissa edistää? Proterveys 6, 18-20.

Piippo J. (2013) Luottamus psykiatrisessa organisaatiossa ja sen eri tasoilla. Perheterapia 2. s 20-26


Konferenssiabstraktit ja paperit

2014

Työelämän tutkimuspäivät 6-7.11.2014 Tampere

Kurki, A-L. Tuomivaara, S. & Jantunen, S. (2014). Yhteinen ymmärrys osallistuvan innovaatiotoiminnan lähtökohtana.

Sinervo T., Pekkarinen L., Heikkilä J., Jantunen S., Sankelo M., Piippo J. Työntekijän ja organisaation innovatiivisuuden yhteydet luottamukseen ja johdon tukeen.

Sankelo M. Kuinka työntekijöiden osallistumista innovointiin ja kehittämistyöhön voidaan aktivoida?

18th of International Conference on Cancer Nursing (ICCN) 7-11.9.2014

Sankelo M. How to promote the participation of staff in innovation activities in health care organizations, Abstract book, s. 87

8th ICN INP/APNN Conference 2014, 18.-20.8.2014 Helsinki 

Heikkilä J., Pekkarinen L., Sinervo T. Comparing nurses’ and superiors’ views on innovation activities in primary health care

7th Nordic Working Life Conference, 11.-13.6.2014 Göteborg

Book of abstracts and programme

Jantunen S., Piippo J., Suhola T.  Dialogue and Sensemaking as Sources for Innovation. , Book of Abstracts and programme, s. 160

Naaranoja M., Uden L. Collaborative innovation in health care organisations
The interaction between innovative work behaviour, innovativeness of work unit, trust and supervisor support in social and health care., Book of Abstracts and programme, s. 161

Sankelo M., Piippo J. Paper NWLC 2014 How to promote the participation of staff in development and innovation activities, Book of Abstracts and programme, s. 165

European Academy of Occupational Health Psychology, 11th EAOHP Conference, London 14-16.4.2014

11th EAOHP Conference book of proceedings

Sinervo, T., Heikkilä, J., Jantunen, S., Sankelo, M., Piippo, J., Suomi, A. 2014. What keeps work unit innovative in organizational change in social and health care?

Pekkarinen, L., Sinervo, T., Sankelo, M., Heikkilä, J. 2014. Employees’ innovative work behavior following structural changes in social and health care organisations: how vulnerable is the behavior to work ability?

IEOM 2014, 7.-9.1.2014 Bali Indonesia

Kazmi A., Naaranoja M. Abrupt organizational transformational process hinders collaborative innovation initiatives!

Kazmi A., Naaranoja M. Creating `Optimal Teams` through `Transformational Leadership´! 

2013

7th Novo-symposium ”Sustainable Health Care” 25-26.11.2013 Helsinki

Abstraktit löytyvät Discussion paper and abstracts, 32,  National Institute for Health 42/ 2013 Innovative Health Care-teeman alta.

Naaranoja M., Heikkilä J. Value co-creation in social and healthcare sector – case study 

Pekkarinen L., Sinervo T., Syrjä V. Psychosocial job resources and participation in professional development during organizational changes in social and health services 

Sinervo T., Pekkarinen L. Innovative Work Behavior and psychosocial factors at work in social and health care 

Sankelo M., Sinervo T. Innovation practices from viewpoint of social and health care employees, 

Tuomivaara, S., Valtanen, E., Kurki, A-L Promotion of Collaborative Innovation Practices among Immediate Superiors

Työelämän tutkimuspäivät 8-9.11.2013 Tampere

Artikkelit löytyvät Työelämän tutkimuspäivien julkaisuja 5/20114

Heikkilä J., Suomi A. ”Monitieteinen tutkijayhteistyö ja yhteiskehittäminen osallistuvan innovaatiotoiminnan johtamisen tutkimuksessa”.

Kurki A-L, Valtanen E., Tuomivaara S. ”Esimies arjen innovoinnin tukijana — osallistuva innovaatiotoiminta palveluiden kehittämisessä”.

Piippo J., Jantunen S., Suhola T. ”Dialogisuus ja Sense-making työelämässä”.

Mäkelä T., Tuulaniemi J. ”Palvelumuotoilu osallistavana ja kokeilevana julkisten palvelujen kehittämismenetelmänä. Case Sporttipäiväkoti”.

2013 EGPA Annual Conference 11-13.9.2013 Edinburg

Mäkelä T.  Osallistavat innovaatiot julkisen sektorin uudistajana.

Work – Continuities and Disruptions in Modern Life 21-23.8.2013 Turku

Work – continuities and disruptions in Modern life abstraktikirja

Sankelo M., Heikkilä J., Sinervo T. Employees’ and superiors’ views on innovation activities in social and health care, s. 31

Valtanen E., Tuomivaara S. Constructing collaborative innovation – leadership practices at a municipal health centre ward, s 31

Nordic Iscar 2013 12-14.6.2013 Kristianstadissa, Ruotsissa

Kurki A-L,  Tuomivaara S. The emerging object of municipal home care – collaborative innovation as a potential for expansion, A Nordic perspective on the Cultural and the Activity approach in Theory and Practice conference conference, papers and keynotes, s 75

2012

IEEE Healthcare Technology Conference: Translational Engineering in Health & Medicine 7-9.11.2012 

Aslani A., Naaranoja M. Diffusion of Ideation and Innovation in the Finnish Primary Health Care, 310-

Työelämän tutkimuspäivät 8.-9.11.2012 Tampere

Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisusta 4/2013 löytyy Osuva tutkijoiden artikkelit. Virkajärvi M. (toim.) Työelämän tutkimuspäivät 2012. Suomella töissä ? Kestämistä ja kestävyyttä. 

Jantunen S., Naaranoja M., Piippo J., Mäkelä T., Valtanen E., Sankelo M. Toimintatutkimuksen laatukriteerit ja niiden soveltaminen osallistuvan innovaatiotoiminnan johtamisen tutkimuksessa, s. 29-56

Sankelo M. Sitoutuminen ja luottamus voimavarana psykiatrisessa hoitotyössä, s. 220-234.  

Tuomivaara S., Heikkilä J., Kurki A-L, Sankelo M. Osallistuva innovaatiotoiminta ja työhyvinvoinnin edistäminen esimiestyössä, s. 338-353  

Novo Symposium 15.-16.11.2012 Tukholma

Abstract book for 6th Novo symposium

Sankelo M., Piippo J.  Case-study of Innovation Activities in Psychiatric care in Finland, s. 46

Sinervo T., Heikkilä J. Sankelo M., Piippo J., Naaranoja M. Collaborative innovation process and its antecedents in social and health care, s. 48

Muut julkaisut

Sinervo T (2014) Reilu johtaminen auttaa vaikeissa tilanteissa. Kotiliesi (painossa)

Jantunen S (2013) Oppiminen käytännön yhteisöissä. LUT Scientific and Expertise Publications: Öystilä S. ja Laine P. (toim.) Oppiva opettaja 12 – Yliopistopedagogisen koulutuksen 2012–2013 opetuksen kehittämishankkeet.

Sankelo M (2013) Innovaatiotoiminnan toteutumisen monimuotoisuus – Organisaatiotekijöiden merkitys ja vaikutukset, Tapio Varmola – suomalaisen ammattikorkeakoulun rakentaja ja kehittäjä (toim. Elina Varamäki E. ja Päällysaho S.). Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A, tutkimuksia 13, s 337

Sankelo M. (2013) Julkiset palveluinnovaatiot syntyvät organisoidusti ja yhteistyönä. Esitys Ammattikorkeakoulupäivillä 14.–15.5.2013

Sankelo M. (2012) Julkiset palveluinnovaatiot syntyvät organisoidusti ja yhteistyönä. Ilkka. Asiantuntija-artikkeli 22.8.

Sankelo M. (2013) Henkilöstö on keskeinen voimavara innovaatio- toiminnassa. Ilkka. Asiantuntija-artikkeli 12.6.2013,11.

Sankelo M. (2013) Luottamus on työelämän perusarvo. Ilkka. Asiantuntija-artikkeli 8.11,14.