Havaintoja tutkijoiden yhteiskehittelystä

Osuvan tutkijat ovat esittäneet alustavia tuloksia siitä, miten tutkijayhteistyö rakentuu yhteiskehittämiseksi ja miten sen kautta voidaan päästä reflektoivaan ja dialogiseen tiedon muodostamiseen. Aineisto koostuu tutkijatapaamisten nauhoituksista. Analyysikehikkona olemme käyttäneet Ramstadin mallista esiin nostettuja reflektiivistä kehittämistyötä konkretisoivia teemoja. Monitieteisen tutkijayhteistyön rakentumista voidaan kuvata seuraavasti: yhteiskehittäminen ei lähde tyhjästä, vaan tarvitaan aikaa avata keskusteluja eri käsitteiden kautta, asemoitua. Yhteiskehittäminen…

Jatka lukemista

Mihin ideat tyssäävät?

Osuva-projektin kattavan surveyn (n = 2282) pohjalta yksi alustava havainto on, että työntekijät ideoivat ja kehittävät työtä ja työtapoja mielellään ja aktiivisesti, mutta ideat eivät mene eteenpäin organisaatioissa – oletko törmännyt samaan? Mitä ratkaisuja olette omassa organisaatiossanne asiaan kehittäneet?

Jatka lukemista

Luottamuksen merkitys johtamisessa ja innovaatiotoiminnassa

OSUVA-projektin yhden ehkä merkittävimmistä tutkimuksen kohteista voidaan katsoa olevan luottamuksen merkitys johtamisessa ja innovaatiotoiminnassa. Työyhteisöissä luottamukseen on liitetty kolme olennaista tekijää: osallistuva ja oikeudenmukainen johtaminen, toimiva ryhmätyö sekä työntekijöiden itsenäisyyden korostaminen (esim. Gilson 2003). Luottamusta on tutkittu työelämässä laajasti myös sosiaalisen pääoman käsitteen yhteydessä (Jokivuori 2005, Sinervo ym. 2005) sekä johtamisen yhteydessä (Burke, Sims, Lazzara…

Jatka lukemista

Yhteistä ymmärrystä etsimässä

Organisaatiot kokevat haasteita löytää ratkaisua ongelmiin, joihin liittyy epävarmuutta, monimutkaisuutta, monimerkityksellisyyttä ja jatkuvaa muutosta. Teknologiasta periytyvät toimintatavat eivät ole toimineet hyvin ongelmiin, jotka ovat lähtökohdiltaan sosiaalisia (Rittel & Weber 1973). On syntynyt tilanne, missä valitut ongelmaratkaisutavat eivät sovellu ratkaistavan ilkeän (wicked) ongelman luonteeseen (Rittel & Weber 1973). Yhtenä organisaatioiden haasteena toimintaympäristön muutoksessa on ollut löytää…

Jatka lukemista