Muutospaineet ja niihin vastaaminen

Julkisten palveluiden kehittämiseen kohdistuu suuria muutospaineita, sillä palveluiden on uudistuttava vastaamaan hallinnon ja käyttäjien muuttuneita arvoja ja tarpeita. Tämä edellyttää laadullisesti uudenlaista innovatiivista ajattelua palveluja suunniteltaessa, sillä tulevaisuudessa julkisten palvelujen käyttäjät vaikuttavat valinnoillaan palvelutarjontaan. Jatkossa asiakkaan näkökulma ja tarpeet pitää nostaa keskiöön julkisia palveluja suunniteltaessa. Miten se tulisi sinun mielestäsi tehdä? Oletko törmännyt hyvään kokemukseen esim. palvelun käyttäjän näkökulmasta?…

Jatka lukemista

Mihin ideat tyssäävät?

Osuva-projektin kattavan surveyn (n = 2282) pohjalta yksi alustava havainto on, että työntekijät ideoivat ja kehittävät työtä ja työtapoja mielellään ja aktiivisesti, mutta ideat eivät mene eteenpäin organisaatioissa – oletko törmännyt samaan? Mitä ratkaisuja olette omassa organisaatiossanne asiaan kehittäneet?

Jatka lukemista

Palvelumuotoilusta uutta näkökulmaa sote-alalle?

Osallistavan suunnittelun ja palvelumuotoilun keskeinen ajatus on eri osapuolten osallistaminen palvelun kehittämiseen eli palvelua suunnitellaan käyttäjäkeskeisesti. Palvelumuotoilun avulla suunnitellut täysin uudet tai parannetut palvelut ovat käyttäjän näkökulmasta hyödyllisiä ja tarpeita vastaavia, ja palvelun tuottajan kannalta tehokkaita ja erottuvia (Mager 2008). Käyttäjän tarpeet ja odotukset ovat suunnittelun lähtökohta, jolloin käyttäjien osallistaminen on oleellista. Palvelumuotoiluprosessissa käytetään muotoilualalla…

Jatka lukemista