Tarkastelussa työntekijöiden osallistuminen

Koko yhteiskunta on kiihtyvässä muutoksessa.  Aikaisemmin niin turvallinen ja vakaa kunnan tai valtion tehtävissä tehty työ  on rakenteiden uudistuessa samassa muutoksessa kuin mikä tahansa muu työ. Samat  epävarmuustekijät ovat siirtyneet koskemaan myös julkisen työnantajan  palveluksessa tehtävää työtä. Työn sisällön, esimerkiksi tuotettavien  palvelujen, edellytetään kehittyvän ja uudistuvan. Vaaditaan uusia  palvelurakenteita. Miten osallistumisen  kokemus ja tunne kuuluvuudesta…

Jatka lukemista

Mihin ideat tyssäävät?

Osuva-projektin kattavan surveyn (n = 2282) pohjalta yksi alustava havainto on, että työntekijät ideoivat ja kehittävät työtä ja työtapoja mielellään ja aktiivisesti, mutta ideat eivät mene eteenpäin organisaatioissa – oletko törmännyt samaan? Mitä ratkaisuja olette omassa organisaatiossanne asiaan kehittäneet?

Jatka lukemista

Luottamuksen merkitys johtamisessa ja innovaatiotoiminnassa

OSUVA-projektin yhden ehkä merkittävimmistä tutkimuksen kohteista voidaan katsoa olevan luottamuksen merkitys johtamisessa ja innovaatiotoiminnassa. Työyhteisöissä luottamukseen on liitetty kolme olennaista tekijää: osallistuva ja oikeudenmukainen johtaminen, toimiva ryhmätyö sekä työntekijöiden itsenäisyyden korostaminen (esim. Gilson 2003). Luottamusta on tutkittu työelämässä laajasti myös sosiaalisen pääoman käsitteen yhteydessä (Jokivuori 2005, Sinervo ym. 2005) sekä johtamisen yhteydessä (Burke, Sims, Lazzara…

Jatka lukemista

Tulevaisuuden menestyjät?

Tulevaisuuden menestyjäorganisaatiot tarvitsevat organisaatiokulttuurin ja -rakenteen, jossa ihmiset toteuttavat yhteisesti jaettua missiota asiakkaiden eduksi innostuneesti, luovasti ja eettisesti. Johtamisen painopiste on siirtynyt vahvemmin ryhmätyötaitoihin yksilösuoritusten sijaan ja innovatiivisuus sekä jatkuva uudistuminen ovat nousseet uudistamisen avainteemoiksi. Perinteisiä johtamisen järjestelmiä, mittareita ja organisaatiomalleja jouduttaneen sopeuttamaan uuden arvomaailman tarpeita vastaavaksi samalla kun esimiehen avainpätevyyksiksi tulevat valmiudet tiimityöhön, kyvyn…

Jatka lukemista