Tarkastelussa työntekijöiden osallistuminen

Koko yhteiskunta on kiihtyvässä muutoksessa.  Aikaisemmin niin turvallinen ja vakaa kunnan tai valtion tehtävissä tehty työ  on rakenteiden uudistuessa samassa muutoksessa kuin mikä tahansa muu työ. Samat  epävarmuustekijät ovat siirtyneet koskemaan myös julkisen työnantajan  palveluksessa tehtävää työtä. Työn sisällön, esimerkiksi tuotettavien  palvelujen, edellytetään kehittyvän ja uudistuvan. Vaaditaan uusia  palvelurakenteita. Miten osallistumisen  kokemus ja tunne kuuluvuudesta…

Jatka lukemista

Arjen pieniä tekoja – innovointia matalalla kynnyksellä

Osallistuvan innovoinnin ei tarvitse olla kovinkaan juhlallista tai ylevää – arjen pienet teot riittävät. Helpottavaa, eikö totta! Mutta miten se tehdään? Miten lähiesimies voi tukea osallistuvaa innovointia työyhteisössä? Muutama ajatuksen itu Osuva-projektin matkan varrelta: Asiakkaan tarvetta ja oman työyhteisön toimintatapoja havainnoidaan ja niistä keskustellaan jatkuvasti työn lomassa, monilla foorumeilla Vähäiseltäkin tuntuvat työhön liittyvät asiat otetaan…

Jatka lukemista

Mihin ideat tyssäävät?

Osuva-projektin kattavan surveyn (n = 2282) pohjalta yksi alustava havainto on, että työntekijät ideoivat ja kehittävät työtä ja työtapoja mielellään ja aktiivisesti, mutta ideat eivät mene eteenpäin organisaatioissa – oletko törmännyt samaan? Mitä ratkaisuja olette omassa organisaatiossanne asiaan kehittäneet?

Jatka lukemista

Osallistuva innovaatiotoiminta

OSUVA-tutkimuksessa osallistuva innovaatiotoiminta tarkoittaa henkilöstön ja asiakkaiden aktiivista, aloitteellista osallistumista yhteisölliseen innovaatioprosessiin. Osallistavan innovaatiotoiminnan tavoitteena on olla osa organisaation muuta toimintaa ja mahdollistaa yhdessä oppiminen (Kesting & Ulhoi 2010, Alasoini 2010). Osallistuva innovaatiotoiminta haastaa sekä organisaation johtamisen että toimintaprosessit ja rakenteet, jotka on monesti valjastettu tehokkaaseen tavaroiden tai palveluiden tuotantoon.  Jatkuvassa muutoksessa työhyvinvointia ole enää…

Jatka lukemista

Tervetuloa OSUVA-projektin sivuille!

OSUVA on Tekes-osarahoitteinen tutkimusprojekti, jossa tutkitaan osallistuvaa innovaatiotoimintaa ja sen johtamista edistäviä tekijöitä monialaisesti. Tutkimuskohteeksi on rajattu sosiaali- ja terveydenhuollon muutostilanteet. Työorganisaatioina ja kumppaneina ovat Etelä-Karjalan Sosiaali- ja Terveyspiiri, Jyväskylän hoivapalveluyhdistys ry, Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut, Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimi, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalue, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Perusturvakuntayhtymä Akseli sekä Vaasan kaupunki. OSUVAn hyödyntäjäkumppaneita…

Jatka lukemista