Jukka Piippo

Luottamuksen merkitys johtamisessa ja innovaatiotoiminnassa

OSUVA-projektin yhden ehkä merkittävimmistä tutkimuksen kohteista voidaan katsoa olevan luottamuksen merkitys johtamisessa ja innovaatiotoiminnassa. Työyhteisöissä luottamukseen on liitetty kolme olennaista tekijää: osallistuva ja oikeudenmukainen johtaminen, toimiva ryhmätyö sekä työntekijöiden itsenäisyyden korostaminen (esim. Gilson 2003). Luottamusta on tutkittu työelämässä laajasti myös sosiaalisen pääoman käsitteen yhteydessä (Jokivuori 2005, Sinervo ym. 2005) sekä johtamisen yhteydessä (Burke, Sims, Lazzara…

Jatka lukemista